ข่าวเศรษฐกิจ » ครม.เห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.ก.คุมสกุลเงินดิจิทัล

ครม.เห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.ก.คุมสกุลเงินดิจิทัล

13 มีนาคม 2018
109   0

ครม.เห็นชอบหลักการร่างกม.คุมเงินดิจิทัล เน้นดูแลรายย่อย โดยบางกรณีจะต้องเสียภาษีจากการซื้อขายด้วย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการ จัดทำร่าง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากที่ผ่านมาสกุลเงินดิจิทัลเร่ิมมีการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลชัดเจน เพื่อไม่ให้มีปัญหาการฉ้อโกงประชาชน ปัญหาการฟอกเงิน และไม่ให้เกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงได้ออก พ.ร.ก.เข้ามากำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยการกำหนดให้ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาด ทั้งศูนย์กลางการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โบรกเกอร์หรือตัวแทนจำหน่าย ดีลเลอร์ ต้องมาลงทะเบียนกับส่วนราชการเพื่อให้อยู่ในการกำกับดูแล สำหรับสกุลเงินดิจิทัล หากมีการซื้อขายแล้วมีกำไร ต้องประเมินสินทรัยพ์ตีมูลค่าภาษีกับกรมสรรพากร ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลบางประเภทเช่น โทเค่น มีลักษณะเหมือนกับหุ้น มีทั้งกำไรส่วนต่างจากการซื้อขาย และการจ่ายเงินปันผลให้กับผุ้ลงทุน ดังนั้นจึงต้องเสียภาษีร้อยละ 10 ของเงินปันผลด้วยอีกทางหนึ่ง ให้ความเป็นธรรมกับนักลงทุนในหุ้น สำหรับรายละเอียดทั้งหมดต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อนำกลับเสนอ ครม.พิจารณา คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้า

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการยกร่าง พ.ร.ก.กำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ว่า การออกพ.ร.ก.ดังกล่าวเพื่อให้ผู้กำกับดูแลมีอำนาจในการกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเห็นด้วยว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีทั้งข้อดี และข้อควรระวังโดยเฉพาะหากคนที่ไม่สุจริตนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในทางที่ผิดอาจจะเกิดปัญหา ดังนั้นจึงต้องมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมดูแล โดยเฉพาะป้องกันคนที่ไม่มีความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลดีพอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและเกิดความเสียหาย ส่วนคนที่มีความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลก็สามารถลงทุนได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามตลท. จะทำงานอย่างใกล้ชิด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพราะมีบจ.เริ่มระดมทุนด้วยเงินดิจิทัล (ICO)

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.ก.กำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า โดยสาระสำคัญจะกำหนดแนวทางการกำกับดูแล และการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย.