ข่าวภูมิภาค » ของขวัญวันช้างไทย ป่าซับลังกาได้ลูกช้างเกิดใหม่

ของขวัญวันช้างไทย ป่าซับลังกาได้ลูกช้างเกิดใหม่

13 มีนาคม 2018
224   0

หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาปลื้มโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ปีนี้ได้ของขวัญรับวันช้างไทย ลูกช้างเกิดใหม่แข็งแรงดี ระบุผลสำเร็จจากชุมชนหัวใจสีเขียวช่วยกันอนุรักษ์กลายเป็นป่าสมบูรณ์ บ้านหลังใหญ่ของสรรพสัตว์

นายวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เปิดเผยถึงโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติว่า โครงการดังกล่าวกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ปี 2547 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ หลังสำรวจพบว่าช้างหายไปจากป่าซับลังกาตั้งแต่ปี 2516 ล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าพบ “พังซิ่ว” ให้กำเนิดลูกช้างเพศเมีย 1 ตัว เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561 และเพื่อจดจำง่ายจึงตั้งชื่อลูกช้าง “พังกรองทิพย์” สุขภาพดีแข็งแรงดีทั้งแม่และลูก ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกามีช้างปล่อยและเกิดตามโครงการฯ ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมแล้ว 48 ตัว เป็นช้างเพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 33 ตัว ลูกช้างกำเนิดในพื้นที่ 17 ตัว นับว่าเป็นผลสำเร็จจากโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญมาก คือ การสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกับชุมชนรอบบริเวณที่มีต่อโครงการฯ และการอนุรักษ์ป่าซับลังกา นอกจากนี้ ยังดึงประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart) อาทิ กิจกรรมสอนน้องรักษ์ป่าซับลังกา และอนุรักษ์ป่าซับลังกามหาสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งดำเนินการควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

นายวสันต์ ยังฝากถึงในโอกาสวันช้างไทย 13 มี.ค.ว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาขอให้ช่วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์กับผืนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นบ้านแห่งความสุขของครอบครัวสัตว์ป่า และคงความเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ปัจจุบันป่าซับลังกาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และกลุ่มภาคกลางตอนบน มีพื้นที่ 96,875 ไร่ เป็นป่าต้นน้ำลำสนธิลำน้ำสายหลักสายหนึ่งไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์