ข่าวเศรษฐกิจ » เผยยอดขอจดประกอบ รง.4 เดือน ม.ค.โตต่อเนื่อง

เผยยอดขอจดประกอบ รง.4 เดือน ม.ค.โตต่อเนื่อง

14 กุมภาพันธ์ 2018
76   0


กรมโรงงานฯ เผยยอดขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานเดือนมกราคมปี 61 โตต่อเนื่อง เงินลงทุน 22,440 ล้านบาท โดยเอสเอ็มอีมียอดจดประกอบและขยายกิจการถึง 390 โรงงาน เงินลงทุนกว่า 9,000 ล้านบาท

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และการขยายกิจการเดือนมกราคม 2561 พบว่า มีจำนวนโรงงานที่ขอใบอนุญาตทั้งสิ้น 404 โรงงาน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีการขอจดประกอบกิจการใหม่ 342 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 15,318 ล้านบาท กลุ่มขยายกิจการ 62 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 7,647 ล้านบาท เมื่อรวมผลจากข้อมูลการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และการขยายกิจการเดือนมกราคม พบว่าสูงขึ้นร้อยละ 13.48 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวน 356 โรงงาน

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนตั้งโรงงานอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่ายังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกหลายโครงการที่นักลงทุนอยู่ระหว่างการตัดสินใจอขณะนี้ โดยในช่วงไตรมาสถัดไปคาดว่าจะเห็นภาพเม็ดเงินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการประกอบหรือขยายกิจการโรงงานต่าง ๆ ที่เชื่อว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน

สำหรับทิศทางกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจดประกอบและขยายกิจการที่สุด 3 อันดับในเดือนมกราคมปีนี้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 3,320 ล้านบาท กลุ่มผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 2,180 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 1,371 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารถือว่ายังคงมีสัญญาณที่สดใส เนื่องจากมีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากมูลค่าการลงทุนและความต้องการแรงงานที่สูงกว่า 5,000 คน

ด้านการจดประกอบและขยายกิจการในกลุ่มสถานประกอบการเอสเอ็มอีเดือนมกราคมมี 391 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 9,081 ล้านบาท โดยโรงงานที่ขอใบอนุญาตและขยายประกอบกิจการ รง.4 สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 51 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 1,298 ล้านบาท อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 40 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 815 ล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 39 โรงงาน มูลค่าลงทุน 1,135 ล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 34 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 631 ล้านบาท และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 29 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 466 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นอันดับหนึ่ง