ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดพิเศษกว่าทุกปีงานวัฒนธรรมท้าวเทพฯ ประจำปี 2561

ภูเก็ตจัดพิเศษกว่าทุกปีงานวัฒนธรรมท้าวเทพฯ ประจำปี 2561

14 กุมภาพันธ์ 2018
355   0

ภูเก็ตแถลงข่าวงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มี.ค.2561 เน้นรูปแบบตลาดวัฒนธรรม สะท้อนวิถีชีวิต ของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ วีรสตรี ศรีถลาง

วันนี้(14 ก.พ.) ที่บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางกรทิชาต์ วัฒนพันธ์ เลขานุการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และนายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกัน จัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มี.ค.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรม อันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ร่วมกันอุดหนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ

โดยการจัดงานในปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี เน้นการจัดงานในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในบริเวณนี้จะมีการสร้างบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงแสงสีเสียงในระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.2561 โดยการแสดง แสงสีเสียงไม่ได้มีเฉพาะแต่บนเวทีการแสดงเท่านั้น แต่บรรยากาศภายในงานทั้งหมด จะมีการจำลองวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ จะรวมไว้ในจุดนี้ทั้งหมด เพราะการแสดงแสงสีเสียงใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ แต่บรรยากาศภายในงานจะมีการสะท้อนให้นักท่องเที่ยวเห็นว่านี่คือการย้อนอดีตกลับไปยังสมัยของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยการจัดงานในปีนี้ต้องการสื่อด้วยฉากของจริง ถือเป็นเป้าหมายหลัก และจุดนี้เมื่อพัฒนาแล้วจะมีศักยภาพในการเป็น LAND MARK ของอำเภอถลางต่อไป

สำหรับงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคม 2561 ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลางกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง การทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่ ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมพิเศษคือการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ลานศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมต่างๆ มีกำหนดการดังนี้

วันอังคาร ที่ 3 มี.ค.ร่วมบุญยิ่งใหญ่ พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง วันที่ 4-17 มี.ค.พระนวกะ(พระบวชใหม่) ศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต วันที่ 6-8 มี.ค.การอบรมแกนนำมัคคุเทศก์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ถลาง ณ อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง อ.ถลาง วันที่ 11-15 มี.ค.พบกับกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง อาทิ วัดพระนางสร้าง ,นบนางดัก บ้านท้าวเทพฯ วัดม่วงโกมารภัจจ์ เป็นต้น วันที่ 9 มี.ค. เวลา 18.00 น.ขอเชิญพุทธศาสนิกชน “ร่วมสวดพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศล แด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง” ณ โบสถ์เก่าวัดพระนางสร้าง

วันที่ 12 มี.ค. เวลา 09.00 น.(ช่วงเช้า) ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่ ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง วันที่ 12 มี.ค. เวลา 17.00 น. (ช่วงเย็น) พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง

วันที่ 11-15 มี.ค.การจัดลานศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิต เมืองถลาง การแสดง -หนังตะลุง -มโนราห์-รองแง็ง -การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ วันที่ 13 มี.ค. เวลา 09.09 น.พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร วันที่ 11-12 มี.ค. ซ้อมใหญ่ การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

และกิจกรรมสุดพิเศษ วันที่ 13-15 มี.ค.ขอเชิญชม การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ลานศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง