ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ นำทีมตรวจติดตามพัฒนาประตูท่าเทียบเรือสู่จังหวัดกระบี่

ผู้ว่าฯ นำทีมตรวจติดตามพัฒนาประตูท่าเทียบเรือสู่จังหวัดกระบี่

14 กุมภาพันธ์ 2018
161   0

ผู้ว่าฯกระบี่ นำทีมตรวจติดตามพัฒนาประตูท่าเทียบเรือสู่จังหวัดกระบี่ เน้น 4 ประเด็น ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 61 พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานคณะตรวจติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นาวาตรีชัยศิริ ขุนดำ เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่หน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง โดยทีผู้แทน บริษัทางเสริมทรานเซอร์วิส นำเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเทียบแพขนานยนต์ ร่วมหารือทิศทางพัฒนาประตูสู่จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานร่วมตรวจติดตามเพื่อรับทราบผลตามนโยบายจังหวัดกระบี่ เน้น 4 ประเด็น ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 4 ประตู (ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ประตูที่ 1. ประตูที่ 2 ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดย แขวงทางหลวงกระบี่ และมาเพื่อรับทราบอุปสรรคและปัญหาในการแก้ไขเพื่อต่อยอดการพัฒนา

โดยผู้ว่าฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเสนออุปสรรคปัญหาในการพัฒนาท่าเทียบแพขนานยนตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ สำหรับบริษัทเองดูแลในด้านแพขนานยนต์ซึ่งขณะนี้อยู่ทั้งหมด 7 ลำ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือให้ทันสมัย ซึ่งได้ออกแบบอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวให้ครบวงจร โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน นำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพกาให้บริการ ณ ท่าเทียบเรือตำบลศาลาด่าน หลังจากนี้

คณะทำงานมีกำหนดออกจรวจเยี่ยม ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี ณ ท่าเทียบคลองจิหลาด อำเภอเมืองกระบี่ สำหรับท่าเรือทั้งจังหวัดกระบี่มีอยู่ 15 ท่า และเลือกพัฒนาปรับปรุง ท่าเทียบเรือคลองจิหลาดเป็นท่าเรือนำร่อง