ข่าวเศรษฐกิจ » แนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต

แนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต

13 กุมภาพันธ์ 2018
91   0

สยามคูโบต้า คาดผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรปีนี้ดีขึ้น แนะทำเกษตรแบบเพิ่มมูลค่า ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาการผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และภัยแล้งปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรโต ร้อยละ 5 ขณะที่ในปี 2561 คาดปริมาณน้ำฝนดี ปริมาณน้ำในเขื่อนมีจำนวนมากเพียงพอกับการทำนาปรัง ซึ่งเกษตรกรต้องบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแปลงนาของตนเอง ส่วนสินค้าเกษตรคาดจะมีผลผลิตและราคาที่ดีขึ้น โดยข้าวหอมมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ขยับมาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 18 บาท เทียบกับปี 2560 ราคากิโลกรัมละ 11 บาท ซึ่งแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวในบ้านเรามาถูกทางแล้ว เน้นการเพิ่มมูลค่า ข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นต้น ช่วยทำให้เกษตรกรขายได้ง่ายขึ้นและราคาดีกว่า

ด้านการลอยตัวราคาน้ำตาล ส่งผลกระทบราคาอ้อยต่ำลงมาอยู่ที่ 880 บาท/ตัน แต่ผลผลิตอ้อยมีปริมาณมากขึ้นในปีนี้ จึงเชื่อว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะมีรายได้ดีขึ้น ประกอบกับคาดว่าจะมีเงินจากภาครัฐในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพิ่มเติม

ส่วนมันสำปะหลัง ราคาดี มีคำสั่งซื้อจากประเทศจีนสูงขึ้น และแนวโน้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เติบโตดี ด้านโคเนื้อและโคนมยังได้รับความนิยมสูงจะมีการเลี้ยงและผลิตมากขึ้นตามไปด้วย

ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ย 57 ปี การทำการเกษตรกรแบบดั้งเดิมจะมีต้นทุนที่สูงและผลผลิตอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ การรวมกลุ่มเกษตรกรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต สามารถใช้วัสดุร่วมกันได้ สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้หากมีการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สยามคูโบต้า ยังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การนำเอาระบบ GNSS (Global navigation satellite system) เข้ามาร่วมใช้กับแทรกเตอร์ เพื่อช่วยปรับหน้าดินให้มีระนาบเดียวกัน รวมทั้งยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการติดตั้งระบบควบคุมทิศทางตรงอัตโนมัติ Guidance ร่วมกับรถดำนา เพื่อให้สามารถปักดำได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปัญหาการปลูกข้าวไม่ตรงแนวด้วย

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า พร้อมเดินหน้าบุกตลาดอาเซียน โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของแต่ประเทศ ว่าเหมาะกับการเกษตรและเครื่องมือรูปแบบใด ซึ่งควรจะมี 3 เรื่องเด่น คือ มีประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน และราคาย่อมเยา รวมถึงต้องมีบริการหลังการขายที่ดี ด้านตลาดรถขุดขนาดเล็กคูโบต้าครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย ปีนี้ตั้งเป้าขยายตลาดไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าจะเติบโตขึ้นอีก ร้อยละ 10 และมีมูลค่ายอดขายรวมอยู่ที่ 56,000 ล้านบาท

ขณะที่การดำเนินงานประจำปี 2560  บริษัทฯ มียอดขายมูลค่ารวมปิดที่ 51,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนการทำธุรกิจในประเทศ ร้อยละ 55 และต่างประเทศ ร้อยละ 45