ข่าวภูเก็ต » ทบ.เมืองกระบี่ เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียจากบ่อขยะ

ทบ.เมืองกระบี่ เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียจากบ่อขยะ

13 กุมภาพันธ์ 2018
259   0

ชาวบ้านกลุ่มรักษ์ในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ร้องเรียน เทศบาลเมืองกระบี่ ทำการฝังกลบขยะ ไม่ถูกต้อง โดยไม่ปูแผ่นพลาสติก รองพื้น กังวลผลกระทบจากน้ำเสียชั้นใต้ดิน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 61 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่ นำเครื่องจักร รถแบ็คโฮ รถบรรทุกสิบล้อ คนงาน ทำการ เก็บขยะ ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ จาก ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบฝั่งกลบเทศบาลเมืองกระบี่ หมู่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ก่อนที่ เจ้าหน้าที่ สำนักส่งแวดล้อม ภาคที่ 15 ภูเก็ต จะ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ เสีย ดิน ไปตรวจวิเคราะห์ หาสารพิษตกค้าง ในพื้นที่ ชุมชน ใกล้ ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลเมืองกระบี่ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ หลังจาก ชาวบ้าน ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ร้องเรียน ได้รับผลกระทบ จากน้ำเสีย รั่วไหลสู่ แหล่งน้ำธรรม ชาติ ทำให้ พืชผลทางการเกษตร ต้นยางพาราของชาวบ้าน ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก มลพิษทางกลิ่นเหม็นจากกองขยะ สุนัขจรจัด ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ออกมากัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นมานานหลายปี ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

ขณะที่ กลุ่ม รักษ์บ้านในช่อง ตรวจสอบพบว่า การแก้ปัญหาขยะที่ตกค้าง ของเทศบาลเมืองกระบี่ ไม่เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนด โดยพบว่า ได้นำขยะ ไปฝั่งกลบ ในหลุม ที่ได้ทำการขุดนำดินไปฝังกลบก่อนหน้านี้ โดยไม่มีการ รองแผ่นพลาสติกตาม ที่กำหนด กังวลว่า น้ำเสียจากขยะจะส่งผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน รั่วไหล ส่งผลกระทบต่อ พืชผลทางการเกษตร และ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเอาผิดกับเทศบาลเมืองกระบี่ เช่นเดียวกับเอกชน ที่กระทำการใดๆ ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน