ข่าวภูเก็ต » การท่าภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยลดความแออัดผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

การท่าภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยลดความแออัดผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

13 กุมภาพันธ์ 2018
323   0

ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร 

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ว่า จากการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานและเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีความแออัดในส่วนของพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก ระบบปรับอากาศที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รวมไปถึงสะพานเทียบอากาศยานบางส่วนที่ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร เพื่อเป็นการลดความแออัด ท่าอากาศยานภูเก็ต(ทภก.) ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่พักคอยบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกทางด้านทิศเหนือ ซึ่งส่งผลให้ห้องโถงพักคอยมีพื้นที่รองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 5,000 ตารางเมตรและสามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 200 ที่นั่ง

โดยการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกนั้นจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ทภก. อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จึงส่งผลให้ระบบปรับอากาศไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทภก. จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทภก. ได้ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเพื่อลดความแออัดและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและจากการดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกแล้วนั้น จะส่งผลให้เส้นทางการสัญจรของผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่เดิมนั้นเมื่อผู้โดยสารเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คอินสัมภาระและออกบัตรโดยสารแล้วนั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจค้นสัมภาระติดตัว ณ จุดตรวจค้น แต่เมื่อ ทภก. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออกแล้วนั้น จะส่งผลให้จุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวจะทำการย้ายไปยังทิศเหนือของอาคาร ซึ่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและผู้โดยสารจะสามารถผ่านเข้าไปยังห้องโถงพักคอยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทภก. คาดการณ์ว่าการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2561

อย่างไรก็ตามระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หากผู้โดยสารมีข้อคิดเห็นประการใด ทภก.ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น