ข่าวการเมือง » กกต.จับมือสภาสังฆราชคาทอลิกเผยแพร่ ปชต.

กกต.จับมือสภาสังฆราชคาทอลิกเผยแพร่ ปชต.

12 กุมภาพันธ์ 2018
117   0


กกต.จับมือสภาสังฆราชคาทอลิกเผยแพร่ประชาธิปไตย รองรับการเลือกตั้ง ด้าน “มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์” ระบุ ต้องการเห็นประเทศก้าวพ้นวังวนไปสู่ประเทศไทย 4.0 อย่าแท้จริง

นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กกต. กับสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการณ์เลขาธิการ กกต. และมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาฯ เป็นผู้ลงนาม โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ในการที่ฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาเครือข่าย หลักสูตร บุคคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ

นายประวิช กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกันมาแล้ว และ กกต.เห็นว่า จะต้องมีการเตรียมคนให้มีความพร้อม เพื่อให้การเกิดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ จึงนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ และลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยไม่ได้มีเพียงโรงเรียน 349 โรงเรียน นักเรียนคาทอลิกอีก 500,000 – 600,000 คน แต่ยังมีชุมชนคริสตชน กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกเป็นล้านคนทั่วประเทศ

“เครือข่ายดังกล่าวนี้จะเป็นประโชยน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก และมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ ก็มีความตั้งใจที่จะเห็นบ้านเมืองอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ และ ประชาธิปไตยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้า จึงถือว่าเป็นโชคดีของ กกต.ที่ได้รับความร่วมมือดังกล่าว” นายประวิช กล่าว

ด้าน มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาธิปไตยของไทย มีการพัฒนามาแบบลุ่มๆ ดอนๆ เราต้องการเห็นการพัฒนาที่ดีกว่านี้ ต้องการเห็นการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความบริสุทธิ์โปร่งใส ได้คนดีมาบริหารประเทศ เราตกอยู่ในกับดักของการเลือกตั้ง แค่เพียงการหย่อนบัตรอย่างเดียวมานาน ทำอย่างไรที่เราจะไปได้มากกว่านี้

“เราเป็นคาทอลิก แต่เราก็เป็นคนไทย เรามีวัดอีกหลายร้อยพันวัด ซึ่งอยากให้ กกต.ไปฝึกไปอบรม ครู ก. ครู ข. แล้วไปให้ความรู้กับคนทั่วไป เพื่อที่ประเทศจะได้พ้นวังวนและก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง” มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ กล่าว