ข่าวสังคม » ผู้ว่าพังงาเยี่ยมมัสยิดตามโครงการประชารัฐพัฒนา

ผู้ว่าพังงาเยี่ยมมัสยิดตามโครงการประชารัฐพัฒนา

9 กุมภาพันธ์ 2018
379   0

เข้าใจ.เข้าถึง.พัฒนา.พ่อเมืองพังงาเยี่ยมประชาชนกลางมัสยิดบ้านบางกรักใน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามโครงการประชารัฐร่วมพัฒนา

ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาได้รายงานว่า ที่มัสยิดบ้านบางกรักใน ม.9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ่อเมืองพังงานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมมัสยิด พบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน แบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามโครงการประชารัฐร่วมพัฒนา

โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวกับประชาชนว่าการออกเยี่ยมมัสยิดครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรักความสามัคคี และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนในระดับพื้นที่ งได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของทางจังหวัด เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมมือพัฒนาบ้านเมือง ในรูปแบบประชารัฐ ทั้งด้านยาเสพติด การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี วิถีชุมชน และในทุกๆด้าน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป

โดยในขณะนี้จังหวัดพังงาได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 3 ปีเริ่มตั้งแต่ ปี 62-64 ใช้งบประมาณเกือบ 2 หมื่นล้านบาท ปรับปรุงด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เส้นสายไหม ถนนสี่เลนได้มาตรฐาน สายตะกั่วป่า ไปอ่าวเคยคุระบุรี เส้นทางสายตะกั่วป่า ไปเขาสก พนม เส้นทางตะกั่วป่า เขาหลัก เส้นทางสายพังงา เขาต่อ พังงา ทับปุด เป็นต้น

โดยคาดว่าสิ่งที่ชาวบ้านมักใช้เปรียบเปรยถึงถนนในพื้นที่จังหวัดพังงาว่ามี 3 ค. คือ ควน= มีแต่ควนกับเขา คด=คดเคี้ยวไปมาไม่ถึงจุดหมานปลายทางง่ายและอันตรายอย่างยิ่ง แคบ=แคบมากๆคนขับต้องอาศัยความขำนาญหรือต้องขับด้วยความระมัดระวัว เมื่อหากโครงการที่ส่าเสรผ็จสิ้นก็จะลดลงไปได้ระดับหนึ่งพร้อมทั้งฝากให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเร่งรัด 5 ด้านคือ เรื่องการศึกษา ท่องเที่ยว ความปบอดงภัย การกีฬา ความสะอาด

ต่อจากนั้นพ่อเมืองพังงาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบพัดลมจำนวน 2 ตัว ให้กับมัสยิด พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานขนมจีนกับพี่น้องประชาชนแบบเป็นกันเอง อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่จังหวัดพังงาจัดขึ้นทั้งการเยี่ยมวัด มัสยิด รวมทั้งศาสนสถานอื่น ในชุมขน ท้องถิ่นทั่วทุกหนแห่งของจังหวัดพังงา.ตามแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยแท้จริง.