ข่าวสังคม » เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า มอบทุนแก่ผู้พ้นโทษแล้วไปประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า มอบทุนแก่ผู้พ้นโทษแล้วไปประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

8 กุมภาพันธ์ 2018
464   0

ผบ.หญิงคนเก่งของกรมราชทัณฑ์!!!เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ส่งเสริมความรู้ พัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม แก่ผู้ที่พ้นโทษไปแล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่.สุดยอดจริงๆ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ได้เป็นประธานมอบทุนการประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยมี พ.ต.ท.ประกิจ นิโครธา สารวัตรป้องกันและปราบปราบ สภ.ตะกั่วป่า นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุนในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษจำนวน 4 คนเข้ารับเงินเข้ารับทุนดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต นับเป็นจุดเริ่มต้นให้มีความหวังมากยิ่งขึ้น ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้รับเงินทุน จำนวน 95,000 บาท จัดสรรให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 2 ทุน ด้านการค้าขาย 3 ทุน โดยได้ดำเนินการมอบทุนจำนวน 4 ทุน ให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษจำนวน 4 ราย เพื่อนำไปประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ

นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายเน้นหนักในการคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการดำเนินตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ โดยก้าวย่างที่ 5 คือการสร้างการยอมรับจากสังคม มีการดำเนินกิจกรรมที่นำเสนอบทบาทของงานราชทัณฑ์สู่สังคมภายนอก ให้รับทราบภารกิจหลักในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย บำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ เพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ ซึ่งทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ได้มีกระบวนการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยโดยจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถส่งผู้พ้นโทษให้ถึงฝั่งได้ เนื่องจากบางคนฝึกวิชาชีพแล้ว ไปสมัครงานบางสถานประกอบการไม่รับ ไม่ให้โอกาสหรือบางคนฝึกทักษะพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ต้องการไปประกอบอาชีพอิสระ แต่ไม่มีเงินทุน ทางกรมราชทัณฑ์จึงมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน คือ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงความจำนงในการมีส่วนร่วมสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง โดยบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องโทษ จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต นับเป็นจุดเริ่มต้นให้มีความหวังมากยิ่งขึ้น และทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จะมีการติดตามผลการประกอบอาชีพ ทุก 3 เดือน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอวยพรให้ผู้ที่ได้รับทุนประสบความสำเร็จในงานอาชีพดังกล่าว

โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีของกรมราชทัณฑ์และเป็นโครงการแรกที่มีเงินทุนในการส่งเสริมประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องยินดีอย่างยิ่ง เมื่อเขาเหล่านั้นมีงานทำเป็นหลักแหล่ง มั่นคงก็จะได้ไม่คิดหวนคืนกลับสู่วังวนเดิมอีกต่อไป

และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนชาวบ้านโดยทั่วไป ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนตลอดจนผู้หลงผิดได้เห็นสิ่งต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่ ผบ.หญิงเก่งคนนี้ของกรมราชทัณฑ์ คนนี้มาปฎิบัติงาน ณ.ที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า พังงา แห่งนี้ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกให้ดูสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จุดเยี่ยมผู้หลงผิดกว้างขวาง สะดวก ญาติพี่น้องที่มาไกลๆเยี่ยมได้ครั้งละหลายๆคนไม่ต้องรอนาน มีห้องรับรองที่ทันสมัย

ส่วนภายในเรือนจำก็มีการพัฒนาไปมากทั้งเรื่องความสะอาด ร่มรื่น กว้างขวาง เป็นระเบียบ มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพครบครันสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทันทีเมื้ออกไปสู่สังคมภายนอก เช่น สอนการกรีดยางก็จะนำต้นยางเข้าไปสอนกรีดยางจากวิทยากรมืออาชีพกันเลยทีเดียว รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมาก บรรยายไม่รู้จบ เพื่อให้ผู้ต้องขังไม่เครียดและเห็นคุณค่าของความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ

ส่วนการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ต่างๆก็มีแผนที่จะปรับปรุงอาคารผู้ต้องขังหญิงให้ปลอดโปร่ง อากาศสามารถระบายได้มากขึ้น รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งของตัวผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มาปฎิบัติหน้าที่ทุกๆคนด้วย และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานเชิงประจักษ์ที่ ผบ.หญิงคนเก่ง ของกรมราชทัณฑ์คนนี้ทำ.