ข่าวสังคม » “หม่อมหลวงปริยดา”-คณะเยี่ยมร.ร.บนเกาะสตูล

“หม่อมหลวงปริยดา”-คณะเยี่ยมร.ร.บนเกาะสตูล

14 มกราคม 2018
1011   0

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร สพฐ. รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจัดการศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาที่เป็นโรงเรียนที่ตั้งบนเกาะในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 10 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 2561 สำหรับโรงเรียนที่คณะเข้าตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ และโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ รวม 10 โรงเรียน

ทั้งนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมทุกสถานศึกษาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นที่เกาะต่างๆดังกล่าวอย่างละเอียดทั้งนี้เพื่อนำปัญหาเหล่านี้ไปวางแผนบูรณาการเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือทางการศึกษาในระดับบริหารต่อไป ในขณะเดียวกันคณะฯยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนอย่างเข้มข้นซึ่งย้ำว่า ขอให้ทุกฝ่ายได้เร่งประสานความร่วมมือกันเพื่อจะได้ช่วยกันขจัดปัญหาและร่วมช่วยกันสร้างโอกาสพร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบนเกาะและยกระดับคุณภาพเด็กในโรงเรียนในพื้นที่บนเกาะแก่งๆในจังหวัดสตูลที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ทุรกันดารไปด้วยการคมนาและระบบการสื่อสารกับโลกภายนอกอยู่อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอินเตอร์เน็ต