ข่าวภูเก็ต » พังงาจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 61 สุดคึกคัก

พังงาจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 61 สุดคึกคัก

14 มกราคม 2018
102   0

สุดคึกคัก!!!สีสรรวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดพังงา โดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่ามีหน่วยงานร่วมออกบูธสร้างสีสรร เลี้ยงอาหารพร้อมรางวัลแจกเด็กเพียบกว่า 3 พันคน นำกลับบ้านกันถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่มีหลายหน่วยงานได้ร่วมจัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนา นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

ในจังหวัดพังงามีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการกีฬ่า องค์กร มูลนิธิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ ทหาร ทุกๆกระทรวงทบวง กรม

ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปีนั้น สำหรับปี 2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม

ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆกันแทบทุกแห่งอาทิเช่น หากเป็นหน่วยงานทหารก็จะต้องไปที่ฐานทับเรือทับละมุ ท้ายเหมือง และยังมีอีกหลายแห่ง

โดยเฉพาะที่อำเภอตะกั่วป่า บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ พิธีเปิดงานโดยนายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า อ่านสารนานกรัฐมนตรีถึงเด็กๆทั่วประเทศ พิธีเปิดงานวันเด็ก มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ เข้าร่วมสร้างความสุขแก่เด็กๆ มีบูธร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม กิจกรรมการเล่นเกมส์ มอบของรางวัล มากมาย กว่า 100 บูธ มีปู้ปกครองนำลูกหลานมาร่วมงานกว่า 3 พันคน พร้อมเวทีกลางการแสดงของเด็กๆขนาดใหญ่ มีรางวัลเพียบเต็มเวทีตั้งแต่รางวัลใหญ่ที่เด็กรอคอยคือจักรยาน และตุ๊กตาขนาดใหญ่ กล่องรางวัล วัสดุการเรียน การศึกษาเต็มเวที

โดยในปีนี้ สวท.ตะกั่วป่า นำทีมงานโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป ผอ.สวท.ตะกัาวป่า นำเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค รายการ ข่าว ไปร่วมสร้างสีสรร ร่วมถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทางคลื่น FM 90.25 MHz เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป มีพิพร้อมมีเครื่องดื่ม ขนมซาลาเปาให้เด็กๆได้รับประทานกันด้วย

และในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”