ข่าวสังคม » รองผบ.ทหารสูงสุด ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รองผบ.ทหารสูงสุด ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 มกราคม 2018
343   0

รอง ผบ.ทหารสูงสุด ลงตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 11 มกราคม 2561 พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะผู้ติดตามจากสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสาวัน ตัน คณะกรรมการสมาชิกร้านค้าเกษตรพัฒนาประชารัฐ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ผู้แทนภาคประชาชน ให้การต้อนรับและประชุมบูรณการร่วม ณ ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่

ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดขนาดกลางที่มากไปด้วยทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว และมรดกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างอย่างกลมกลืน และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 16 โครงการ โดยการประชุมในครั้งนี้จะแบ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ

พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของชาวเกษตรกร โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทั้ง จำนวน 16 โครงการ เป็นสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังเป็นประการแรก เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ให้ราษฎรในพื้นที่ เพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้