ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเร่งทำโครงการพัฒนาฯท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

ภูเก็ตเร่งทำโครงการพัฒนาฯท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

12 มกราคม 2018
195   0

ผู้ว่าฯภูเก็ต ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งทำโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นเสนอของบกระตุ้นเศรษฐกิจ จากรัฐบาล วงเงิน 8,000 ล้านบาท

เช้าวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นเสนอของบกระตุ้นเศรษฐกิจ ในยอดรวม 8,000 ล้านบาท จากรัฐบาล โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมือง นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยจะเน้นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยการจัดระบบความเรียบร้อยการพัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม ที่จอดรถ ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ วงเงินโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท 15 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท โดยการเสนอโครงการให้แต่ละจังหวัดคีย์ข้อมูล โครงการเข้าไปในระบบ จากนั้นคณะกรรมการส่วนกลางจะพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินโครงการ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายหาดทั่วเกาะภูเก็ต รวม 8 จุด

โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจเส้นทาง ถนน ในแหล่งท่องเที่ยวของตนเองและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินโครงการในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โยธาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลัก