ข่าวการเมือง » “พล.อ.ประวิตร” สั่งหน่วยงานรัฐเร่งซ่อมกล้องซีซีทีวี

“พล.อ.ประวิตร” สั่งหน่วยงานรัฐเร่งซ่อมกล้องซีซีทีวี

12 มกราคม 2018
164   0


“พล.อ.ประวิตร” สั่งหน่วยงานรัฐเร่งซ่อมกล้องซีซีทีวี หากละเลย มีบทลงโทษ เตรียมเชื่อมโยง 74 จังหวัดทั่วประเทศดูแลความปลอดภัย ลดปัญหาอาชญากรรม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ ซีซีทีวี ว่า การประชุมในวันนี้ มีความก้าวหน้าไปมาก โดยจะต้องตรวจสอบกล้องซีซีทีวีว่าตัวไหนใช้ได้ ตัวไหนใช้ไม่ได้แล้วจะต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องบูรณาการเชื่อมโยงทั้ง 74 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้จะแยกออกไป ทั้งนี้กล้องซีซีทีวีทั้งประเทศมีจำนวนกว่า 300,000 ตัว

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดทั้งประเทศ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนมากขึ้น และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน จากหลักฐานของกล้อง รวมถึงลดคดีอาชญากรรมและติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและลดกำลังพล โดยเฉพาะจุดผ่านแดนและย่านการค้าต่าง ๆ

พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการสร้างความเป็นธรรมกับประชาชน โดยเฉพาะหลักฐานต่าง ๆ และเพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่มีอยู่ในลักษณะการมีส่วนร่วม ซึ่งกล้องสาธารณะจะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ที่ผ่านมาได้สำรวจสภาพกล้องทั้งประเทศ พบว่ามีกล้องทั้งหมดกว่า 367,000 ตัว ทั้งภายในและนอกอาคาร ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งอยู่ระหว่างซ่อมแซม ชำรุดประมาณ 8,000 ตัว ซึ่งทุกส่วนราชการจะต้องซ่อมแซม หากไม่ทำจะถือว่าบกพร่องในหน้าที่ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และจะต้องเชื่อมโยงกล้องทั้งหมดให้ได้ จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยง ที่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบ หรือข้อมูลที่มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำหรับการบริการจัดการและการใช้ประโยชน์นั้น ศูนย์เทคโนโลยีและการจัดการเขตที่ 1-12 ของกระทรวงมหาดไทย เป็นศูนย์ในการจัดการระดับภาค ส่วนศูนย์ระดับจังหวัดจะมีจังหวัดกับ 191 ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการ

“จะนำมาตรการทางภาษีมาใช้ในการดึงภาคเอกชนนำกล้องซีซีทีวีมาติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งดีอีจะจัดทำรายละเอียด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และได้เร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจกล้องซีซีทีวีที่มีอยู่ให้ใช้ได้และติดตั้งให้เพียงพอ โดยเฉพาะ 27 จังหวัดชายแดน ซึ่งมีช่องผ่านชายแดนต่าง ๆ เบื้องต้นมีการรายงานมาแล้ว 10 จังหวัด โดยจะเร่งรัดให้อีก 17 จังหวัดที่เหลือรายงานเข้ามาให้เร็วขึ้น ซึ่งหากละเลย เพิกเฉย ปล่อยให้กล้องวงจรปิดในความรับผิดชอบเสีย ตั้งใจให้เสีย หรือส่อทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ จะมีบทลงโทษ นอกจากนี้จะพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมโยงทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อก ซึ่งพัฒนาได้แล้ว โดยในระยะที่ 1 ปี 2561-2562 จะจำนำร่องใน 4 จังหวัดที่มีความพร้อม ประกอบด้วย กทม. ภูเก็ต เชียงใหม่ และนครสวรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบ และจะขยายไปอีก 15 จังหวัด ส่วนระยะที่ 2 จะเชื่อมโยงระบบในอีก 55 จังหวัดที่ยังต้องเตรียมความพร้อมในระบบโครงสร้างพื้นฐานก่อน” พล.ท.คงชีพ กล่าว