ข่าวภูเก็ต » ชาวกระบี่ร่วมอนุรักษ์ ปล่อยลูกพันธุ์หอนชักตีน เพื่อเป็นอาหารชุมชน

ชาวกระบี่ร่วมอนุรักษ์ ปล่อยลูกพันธุ์หอนชักตีน เพื่อเป็นอาหารชุมชน

11 มกราคม 2018
211   0

กฟผ.กระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ พร้อมชาวบ้านในชุมชน ร่วมปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน จำนวน 70,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง

วันที่ 11 มกราคม 2561นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับตัวแทนศูนย์พัฒนาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ และชาวบ้านในชุมชนบ้านหลังเกาะ ต.เกาะศรีบอยา ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง ประจำปี 2561 จำนวน 70,000 ตัว ณ แปลงอนุรักษ์หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่งประจำปี 2561 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ศูนย์พัฒนาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหอยชักตีนในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้เลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเกาะศรีบอยา ซึ่งมีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับภูมิประเทศที่เหมาะสม เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของหอยชักตีน จึงทำให้บริเวณชายฝั่งเกาะศรีบอยามีหอยชักตีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นที่นิยมกินกันทั้งคนในชุมชน และการส่งขายร้านอาหาร ในกิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้ให้ชุมชน

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชนในหัวข้อ หอยชักตีนกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชน และรณรงณ์ให้ชุมชนและชาวประมง จับหอยชักตีนขนาด 6 เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งเป็นวัยที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมบริโภค และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้หอยชักตีนได้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ