มองแบบเผ่าเทพ » นายกฯคนนอกแน่ๆ

นายกฯคนนอกแน่ๆ

10 มกราคม 2018
238   0

 

รธน.ฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หรือที่เราเรียกกันว่า
“นายกฯคนนอก”
แต่แต่งตั้ง-เลือกตั้งโดย ส.ส.บวกกับ ส.ว. 250 คนที่บทเฉพาะกาลของ รธน.บัญญัติไว้ชัดเจนเช่นกันว่า 5 ปีแรกของ ส.ว. 250 นี้ คัดเลือกโดย คสช.ล้วนๆแม้จะมาจากการสรรหา คัดเลือกจากองค์กรอาชีพกี่สิบองค์กรไม่สำคัญ รายชื่อ 250 คนสุดท้าย คสช.เป็นผู้เลือกเท่านั้น นี่แหละจุดตายของ รธน. 2560 แต่ก็อ้างว่าเป็น
“ประชามติ”
ซึ่งก็จริง ประชามติที่ถูกหลอกที่คลุมเครือเพื่อ คสช.ได้ครองอำนาจหรือมีส่วนในอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปี อาจถึง 20 ปีตามยุทธศาสตร์ซึ่งก็บัญญัติไว้ใน รธน.เช่นกัน สรุปแล้วเรามองว่า รธน.ฉบับนี้เขียนมาเพื่อคนกลุ่มเดียว เขียนมาเพื่อไม่ให้แก้ไขเลย เพราะแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้
จริงอยู่ รธน.เปิดโอกาสให้ ส.ส. หานายกฯ รมต.กันเองก่อน แต่ก็บัญญัติไว้ว่าต้องมี ส.ส.เกินครึ่งหนึ่งของ ส.ส.+ส.ว. สนับสนุนจึงจะเป็นนายกฯได้ นั่นคือถ้าไม่ได้เสียง 375 เสียง ก็ไม่สามารถเป็นนายกฯได้ ต้องเอาเข้าที่ประชุมร่วม ส.ส.-ส.ว. ซึ่งมี 750 เสียง เลือกนายกฯส.ว.มี 250 เสียง ซึ่งสนับสนุนนายกฯคนนอกหาอีก 125 เสียงจาก ส.ส.ก็พอแล้ว
ดูง่ายๆตราบใดที่พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคมี ส.ส.เกินพรรคละ 130-150 เสียง โอกาสที่จะได้ ส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีแทบไม่มีเลย นอกจาก
” 2 พรรคใหญ่จะจับมือกันตั้งรัฐบาล”
โอกาสนั้นคงจะยากในการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง พ.ย. 2561 นี้ รัฐบาลใหม่จึงจะเป็นรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั่นคือ
นายกฯประยุทธ์ 100 %
เพราะท่านประกาศตัวแล้วถ้าประชาชนเลือกก็เอา ประเด็นก็คือ รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อย เพราะจะได้เสียง ส.ส. สนับสนุนไม่เกิน 250 เสียง ตราบใดที่ 2 พรรคใหญ่มีเสียงเกิน 250 เสียงซึ่งโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ก็คงไม่แปลกอะไรสำหรับท่านประยุทธ์ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไป หากแพ้โหวต พ.ร.บ.งบประมาณหรือไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็ตามทีก็
ประกาศยุบสภา
บ้านเมืองรํ่ารวยเสียอีก4-5 พันล้านไม่เป็นไร!!
เลือก ส.ส. เข้ามาใหม่คราวนี้แหละ ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย ก็จะได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยอีก โดยมีนายกฯประยุทธ์ (คนนอก)ตามเคยแล้วก็จะต้องยุบสภาอีกภายใน 1-2 ปี ส.ส.คงยอมไม่ได้
ดังนั้นรัฐบาลต่อจากนั้นคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ พรรคการเมืองใหญ่พรรคใดพรรคหนึ่งจะต้องเข้าไปร่วมกับรัฐบาลนายกฯคนนอก หรือสองพรรคใหญ่จะต้องร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล หาเสียงให้ได้เกิน 375 เสียง ส.ส.นายกฯ ก็จะมาจาก ส.ส.มาจากประชาชนโดยตรง
โอกาสหลังนี้ก็มีทางเป็นไปได้ เพราะถึงทางตันแล้ว แต่เสถียรภาพของรัฐบาลจะมั่นคงแค่ไหน ไม่แน่ใจ เพราะนายกฯไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ ไม่ได้สัญญาว่าจะไม่มีการปฏิวัติถ้าฉันเป็นนายกฯซิ
ไม่มีการปฏิวัติแน่นอน
ทางออกที่ดีที่สุดของการเมืองไทย เราเห็นว่าต้องแก้ไข รธน. แก้ไม่ได้ก็ตั้ง “สภาร่าง รธน.”ขึ้นมาโดยประชาชน เป็นผู้เสนอเป็นผู้สนับสนุน เลือกตั้งหรือสรรหา-แต่งตั้งสมาชิกสภาร่าง รธน.ดังที่ได้เคยทำมาแล้ว ตราบใดที่ยังใช้ รธน.ฉบับนี้อยู่ รัฐบาลชุดใดก็ตามจะไม่มีเสถียรภาพ ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจึง
ต้องร่าง รธน.ใหม่แต่ไม่ใช่จาก
การปฏิวัติ-รัฐประหารหากมาจากประชาชนโดยตรง จากการตั้งสภาร่าง รธน.ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ และเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับ รบ.หรือ คสช.หรือแม้สภานิติบัญญัติชั้นสุดท้ายของร่าง รธน.จะต้องผ่านการเห็นชอบจาก “ประชามติ”ซึ่งต้องทำอย่างโปร่งใส ไม่ใช่แบบที่คสช.ทำ ขอให้รับรอง ส.ว. 250 คน ฯลฯ ซึ่งหลอกประชาชนชัดๆ
ก่อนจะมีการเลือกตั้ง พ.ย. 2561 นี้ หวังว่าม.44 คงจะได้รับการยกเลิกไปก่อน เดิมทีว่าจะยกเลิกเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้ว เราว่าช้าไปต้องประกาศยกเลิกพร้อมๆกับให้ปฏิบัติการทางการเมืองได้ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทางกฎหมาย และความยุติธรรมเสมอภาคได้ รัฐบาลจะใช้ ม.44เอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆได้
เมื่อพาดพิงถึงการใช้กฎหมาย ได้ยิน “เสธ.จำลอง”แกนนำ พธม.บอกว่า “ผมไม่ผิด-ผมไม่ใช้ค่าปรับ ฯลฯ”ใครเป็นคนสั่งปรับครับ? ศาลสถิตย์ยุติธรรมใช่ไหม? ถ้า “เสธ.จำลอง”ไม่ผิด ใครผิดล่ะ? ถึงเวลาแล้วกฎหมายไทยต้องศักดิ์สิทธิ์เสียที