ข่าวสังคม » ภูเก็ตเปิดงานส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP

ภูเก็ตเปิดงานส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP

3 มกราคม 2018
357   0

พ่อเมืองภูเก็ต เปิดงานส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภูเก็ต เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน มีรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดแสดงสาธิต OTOP ภูเก็ตเทิดพระเกียรติฯในงานเทศกาลของดีภูเก็ตประจำปี 2561 ณ เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสนิท ศรีวิหค,นายถาวรวัฒน์คงแก้ว,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นางลีดี ศรีวิหค และ นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มและมีความสุข โดยการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามการค้าขายจะให้ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพมาตรฐานรับรอง ภูเก็ตแบรนด์เป็นมาตรฐานการประเมินผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้น โดยจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายให้ทุกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปจะต้องมีคุณภาพมีเอกลักษณ์ให้สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ว่าเป็นของดีที่ได้รับการประกันและการการันตีจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การสอนอาชีพให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มา ประกอบอาชีพ โดยหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนส่งเสริม ช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคทั้งนี้การจะสร้างความยั่งยืน ได้นั้น ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดย โครงการที่จังหวัดดำเนินการจะเน้นการตอบโจทย์ของรัฐบาลที่มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ด้านนางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมจัดแสดงสาธิต OTOP ภูเก็ตเทิดพระเกียรติฯในงานเทศกาลของดีภูเก็ตประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 -8 มกราคม 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าOTOP,ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในเชิงรุก โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานภูเก็ตแบรนด์ จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ และบูธ OTOP Trade ที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 18 บูธ,

กิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมือง ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ,ข้าวยำภูเก็ต,ขนมจีนภูเก็ต,ทอดมันภูเก็ตและการแข่งขันขูดมะพร้าว,แข่งขันกินขนมจีน , กิจกรรมสาธิตอาชีพจากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการฝึกอาชีพได้มาเรียนรู้วันละ 2 อาชีพ โดยจัดสาธิตสลับกับการประกวดแข่งขันรวม 5 วัน 10 อาชีพ เช่น การสอนทำอาหารพื้นเมือง,เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ฯลฯ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้วย