ข่าวเศรษฐกิจ » ราคาอ้อยไม่ถึงตันละ 900 บาท

ราคาอ้อยไม่ถึงตันละ 900 บาท

7 ธันวาคม 2017
124   0

เตรียมชง ครม.เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2560 / 2561 แบ่งเป็น 2 ราคา 880 บาทต่อตันอ้อยสำหรับอ้อยที่ปลูกทั่วไปและ 830 บาทต่อตันอ้อย

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)ว่า ที่ประชุมได้ ข้อสรุปในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ปี 2560/61 แล้ว โดยราคาอ้อยทั่วประเทศจะอยู่ที่ตันอ้อยละ 880 บาท ส่วนอ้อยในเขตห้าจังหวัดสุพรรณบุรีราคาออยจะอยู่ที่ตันอ้อยละ 830 บาทซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความเห็นชอบในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นต่อไป

ส่วนที่ชาวไร่อ้อยต้องการราคาอ้อยขั้นต้นที่ประมาณ 900-1,000 บาทนั้น แนวทางการช่วยเหลือ มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้แทนฝ่ายโรงงานและตัวแทนจากส่วนราชการ โดยมีรองปลัดกระทรวงสากรรมเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่ไม่ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลกหรือดับเบิลยูทีโอต่อไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของการช่วยเหลือของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจะได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป