ข่าวภูเก็ต » พาณิชย์ภูเก็ตเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย

พาณิชย์ภูเก็ตเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย

7 ธันวาคม 2017
250   0

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชน เปิดร้านธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีคุณภาพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกรภาคใต้ตอนบนเขต 2 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐ

นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยโดยจำหน่ายสินค้าสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก เปิดจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดีแต่ในครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษได้ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนสินค้าจำพวกข้าวสาร เนื้อหมู ไข่ไก ่ไส้กรอก CP มาร่วมจำหน่ายในราคาถูกและเป็นของที่มีคุณภาพมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ร้านธงฟ้าประชารัฐทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและ ในปี 2561 จะได้ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 75 บาท ไข่ไก่ราคาแผงละ 70 บาทและไส้กรอก CP ราคาอยู่ที่ 3 แพ็ค 100 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพืชผัก ปลอดสารพิษ มาจำหน่าย ภายในงานครั้งนี้ด้วย