ข่าวต่างประเทศ » จาการ์ตามีนักท่องเที่ยวจีนเยือนมากเป็นอันดับ 1

จาการ์ตามีนักท่องเที่ยวจีนเยือนมากเป็นอันดับ 1

7 ธันวาคม 2017
173   0


ผลสำรวจพบ กรุงจาการ์ตา นครหลวงของอินโดนีเซีย มีนักเดินทางจากประเทศจีน เดินทางท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1

สำนักงานสถิติแห่งจาการ์ตา เผยข้อมูลการสำรวจสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนตุลาคม พบว่า เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มากเป็นอันดับ 1 จำนวน 28,416 คน รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย 28,141 คน อันดับ 3 คือ ญี่ปุ่น อันดับ 4 สิงคโปร์ และ เกาหลีใต้ เป็นอันดับ 5 เมื่อรวมจำนวนนักท่องเที่ยว จาก ทั้ง 5 ประเทศข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของจำนวนนักท่องเที่ยงชาวต่างชาติทั้งหมดในจาการ์ตา จึงนับได้ว่ารายได้จากนักเดินทางชาวจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย