ข่าวเศรษฐกิจ » พาณิชย์เรียกร้องทุกฝ่ายคุมเข้มคุณภาพสินค้าไทย

พาณิชย์เรียกร้องทุกฝ่ายคุมเข้มคุณภาพสินค้าไทย

6 ธันวาคม 2017
92   0


อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแนะทุกขั้นตอนผลิตสินค้าจะต้องเป็นไปตามระเบียบและมีมาตราฐานสูงจะได้ไม่ถูกห้ามนำเข้า รอสำนักงานพาณิชย์ไทยในสหรัฐรายงาน 11 สินค้าไทยห้ามนำเข้ามีมากน้อยแค่ไหน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงกรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐ (USFDA) ประกาศกักกันสินค้าจากประเทศต่าง ๆ 14 รายการ และในจำนวนนี้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไทย 11 รายการ หลังจากมีการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งเข้ามายังสหรัฐเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะพบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ Salmonella ใช้สีที่ไม่ได้แจ้งไว้กับเอฟดีเอ มีสารตะกั่วตกค้างเกินกำหนด พบยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลงตกค้าง สินค้าไม่ได้มาตรฐาน และปิดฉลากสินค้าไม่ถูกต้องในสินค้าทั้ง 11 รายการเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่ โดยทางกรมฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลความชัดเจนจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศสหรัฐอเมริการายงาน ดังนั้น ยังไม่สามารถตอบความเสียหายของสินค้าไทยดังกล่าวว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ เท่าที่ติดตามการประกาศของเอฟดีเอของสหรัฐจะมีทุกปี เพื่อให้ประเทศที่ถูกประกาศได้ไปปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งบริษัทไหนที่ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเป็นไปตามระเบียบและความปลอดภัยสูงจะผ่านการตรวจใช้เวลาไม่นาน แต่บริษัทไหนยังมีปัญหาและไม่ถูกต้องตามระเบียบก็ต้องถูกตรวจสอบที่ใช้เวลานาน ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทของไทยถูกประกาศห้ามนำเข้าและได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปมากน้อย รวมทั้งในส่วนราชการก็มีประกาศหรือคำเตือนหรือแจ้งให้ผู้ส่งออกไทยหลายกลุ่มให้รับทราบข้อปฎิบัติในการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จะต้องแก้ไขกระบวนการผลิตสินค้าไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ หรือตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงและเพาะปลูกไปจนถึงแปรรูปและส่งออกจะต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตราฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ลดปัญหาสินค้าไทยถูกประกาศห้ามนำเข้าให้น้อยลง