ข่าวภูเก็ต » ชาวบ้านยื่นขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดภูเก็ตเหตุนายทุนไล่ที่อยู่

ชาวบ้านยื่นขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดภูเก็ตเหตุนายทุนไล่ที่อยู่

6 ธันวาคม 2017
243   0

ชาวบ้านชุมชนประชาสามัคคี ยื่นขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดภูเก็ต เหตุนายทุนไล่ที่อยู่ ทั้งที่เป็นของรัฐ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ธีนวาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านชุมชนประชาสามัคคี ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบหนังสือจากนายสุรศักดิ์ ไถนาเพรียว ประธานหมู่บ้านชุมชนประชาสามัคคี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายสุรศักดิ์ ไถนาเพรียว ประธานหมู่บ้านชุมชนประชาสามัคคี กล่าวว่า เนื่องด้วยชุมชนประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รวมประมาณ 300 กว่าไร่ อันเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ที่ดินเปล่า) มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 300 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และ บ้านเรือนประชาชน ซึ่งประชาชนได้ครอบครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยมากว่า 10 ปี โดยไม่มีผู้ใดเข้ามาโต้แย้งและแย่งสิทธการครอบครองในที่ดินแปลงดังกล่าว ทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยได้ไปจากพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งบ้านเรือนในชุมชนประชาสามัคคี อีกทั้ง มีข่าวว่าจะใช้กำลังคนกว่า 200 คน เพื่อมาขับไล่ประชาชนชุมชนประชาสามัคคี จึงทำให้ประชาชนในชุมชน ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนประชาสามัคคีพร้อมด้วยประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองซึ่งสิทธในการครองที่ดินของประชาชนตามกฎหมาย

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการที่ประชาชนชุมชนประชาสามัคคีได้มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป