ข่าวการเมือง » กรธ.ยันไม่ส่งข้อโต้แย้งตุลาการหมดอายุอยู่ต่อให้ศาล รธน.

กรธ.ยันไม่ส่งข้อโต้แย้งตุลาการหมดอายุอยู่ต่อให้ศาล รธน.

6 ธันวาคม 2017
90   0


กรธ.ยันไม่ส่งข้อโต้แย้งตุลาการหมดอายุอยู่ต่อ ตามร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เหตุ ศาล รธน.เคยชี้ การอยู่ต่อเป็นอำนาจของ สนช. ที่จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ. )แถลงความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิ จารณาเสร็จแล้ว และมีการปรับแก้ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพ้นวาระแล้ว อยู่ต่อจนกว่าจะมีรัฐสภาชุดใหม่ เพื่อสรรหา ว่า กรธ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำรงอยู่ของตุลาการ เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือ ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจของสนช.ที่จะพิจารณา

“เมื่อตัวแทน กรธ.ที่เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นว่า ควรต้องรีเซ็ตกรรมการตุลาการ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ แต่เมื่อ สนช.ไม่เห็นด้วย ก็ต้องเป็นไปตามนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะเป็นประเด็นไปโต้แย้ง เพื่อให้ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมได้ ต้องถือว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 มีผลผูกพันทุกองค์กร” นายอุดม กล่าว

ส่วนกรณีมีข้อกังวลเรื่องที่ สนช.แก้ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถออกมาตรการชั่วคราว หรือวิธีการชั่วคราวนั้น นายอุดม กล่าวว่า กรธ.ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน และยอมรับว่า มีทั้งประเด็นที่อาจจะเป็นข้อสุ่มเสี่ยง และอาจเป็นข้อดี เพราะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านจาก สนช. พยายามเขียนให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และสถานการณ์ต่าง ๆ ให้รอบคอบ ก่อนออกวิธีการหรือมาตรการชั่วคราว จึงเห็นว่า แม้จะมีข้อห่วงกังวลเรื่องของการใช้อำนาจศาล อาจกระทบกับความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต แต่ในการพิจารณาก็ไม่ถึงกับจะทำให้ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงไม่โต้แย้งประเด็นนี้เช่นกัน .- สำนักข่าวไทย