ช่วยกันแลพังงา » แก้การเผาขยะตามอำเภอใจ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา…

แก้การเผาขยะตามอำเภอใจ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา…

4 ธันวาคม 2017
1171   0

(เผาขยะใกล้สนามฟุตบอล)

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ได้ให้ความไว้ว่า วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นการกำหนดขึ้นมาตามตามสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รักธรรมชาติของคนพังงา เพียงแต่เรายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วย โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากวิถีชีวิตปกติของชาวบ้าน ซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้น แต่ควรเป็นเรื่องที่ทุกคนและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ ยังมีความเห็นด้วยว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในจังหวัดพังงา จะตอบโจทก์ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มปากเต็มคำ คนในจังหวัดพังงาต้องหันหน้ามาพูดคุยกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาขยะตามอำเภอใจอย่างเป็นระบบและเป็นจริงเป็นจัง แต่การทำงานในด้านนี้ ในมุมของข้าราชการ มองว่าเป็นเรื่องยาก เพราะการแก้ปัญหา ไม่สามารถนำระบบคำสั่งหรือการลงโทษมาใช้ได้
“มลภาวะทางอากาศเกิดจากการเผาขยะตามอำเภอใจ ขยะเหล่านี้โดยส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบหญ้า ตอไม้ รากไม้ ฯลฯ วิธีการกำจัดของชาวบ้านให้พ้นตัวแบบง่ายที่สุด ก็คือ การเผา ดังนั้นการรณรงค์ ปรับทัศนะคติ เป็นวิถีทางที่ต้องนำใช้ ควบคู่ไปกับการจัดเก็บขยะธรรมชาติของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีขยะเหล่านี้ ก็จะไม่มีการเผาขยะตามอำเภอใจ”
ควันไฟที่เกิดจากการเผาขยะตามอำเภอใจ เป็นมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเลวร้ายที่สุด เคยมีผู้หญิงในจังหวัดพังงา เสียชีวิตด้วยโรคปอด สาเหตุมาจากการสูดดมควันไฟสะสมเป็นเวลายาวนาน เคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตกใจกับการเห็นการเผาขยะริมถนนหน้าบ้าน ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯจึงได้คิดที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในมุมนี้ ด้วยการจัดตั้ง “ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา”ขึ้นมา สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ต่อยอดไปถึง สนับสนุนพังงาเป็นเมืองสุขภาพ ลงเอยด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดพังงา
ชาวพังงาทุกคนรักบ้านเกิดตัวเอง ถึงแม้จะเป็นงานหิน-เป็นงานยาก แต่เป้าประสงค์โดยรวม ดีสำหรับจังหวัดและชาวพังงา ผู้เขียนมองว่า งานนี้จะสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชาวพังงาทุกคนครับ