ข่าวเศรษฐกิจ » วีซ่าชี้มูลค่าเศรษฐกิจกรุงเทพฯจะเพิ่มขึ้น 126,000 ลบ.หากเป็นสังคมไร้เงินสด

วีซ่าชี้มูลค่าเศรษฐกิจกรุงเทพฯจะเพิ่มขึ้น 126,000 ลบ.หากเป็นสังคมไร้เงินสด

1 ธันวาคม 2017
128   0


วีซ่าประเทศไทยระบุผู้อยู่อาศัย ธุรกิจและภาครัฐบาลในกรุงเทพมหานครจะได้รับประโยชน์มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มกว่า 126,000 ล้านบาทต่อปี หากเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดมาเป็นการชำระเงินแบบดิจิตอล

คุณสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขณะที่ผู้คนเริ่มย้ายจากชนบทสู่เมือง ทำให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อสำหรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาอิสระที่ดำเนินการโดย Roubini ThoughtLab พบว่า การเปลี่ยนมาชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ไม่ใช่แค่ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพฯ แต่เมืองอื่น ๆ อาทิ ภูเก็ต และ ขอนแก่น ก็สามารถได้รับผลประโยชน์นี้ด้วย

สำหรับกรุงเทพฯ การใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย สามารถทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 126,000 ล้านบาท โดยผู้บริโภค ภาคธุรกิจและภาครัฐบาล จะได้รับผลประโยชน์สุทธิ 3,000 ล้านบาท 73,000 ล้านบาท และ 50,000 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผลประโยชน์สุทธิโดยประมาณมาจากปัจจัย เช่น การประหยัดเวลาระหว่างการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแบบค้าปลีก การลดลงของต้นทุนการขนส่ง รายได้จากการขายที่เพิ่มมากขึ้นจากฐานลูกค้าที่ขยายทั้งแบบออนไลน์และในร้าน รายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ลดลง รวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย โดยในเมืองอย่างกรุงเทพฯ ในอนาคตจะเห็นรูปแบบการชำระเงินอย่าง QR Code มาตรฐานในร้านค้าต่างๆที่ไม่ใช่แค่การโอนเงินระหว่างบัญชี แต่สามารถผูกบัตรเครดิตและเดบิตเป็นแหล่งเงินอีกด้วย หรือ การซื้อขายออนไลน์ที่มีมากขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีตัวเลือกที่หลากหลายในการชำระเงิน และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลอีกด้วย