ข่าวสังคม » ทอ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทอ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

1 ธันวาคม 2017
237   0

วันที่ 1 ธ.ค.60 พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ), และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ปรัมพิธี บริเวณสวนสาธารณะ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต