ข่าวสังคม » ทอ.ภูเก็ตร่วมรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประจำถิ่นทุกวันศุกร์

ทอ.ภูเก็ตร่วมรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประจำถิ่นทุกวันศุกร์

1 ธันวาคม 2017
390   0

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประจำถิ่นทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันศุกร์ และเพื่อสนับสนุนให้เป็นต้นแบบในการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล