มองแบบเผ่าเทพ » แจ๊คหม่า มองไทยได้แจ๋วมาก(1)

แจ๊คหม่า มองไทยได้แจ๋วมาก(1)

30 พฤศจิกายน 2017
323   0

 

หลายท่านคงได้ยินชื่อมหาเศรษฐีของจีนและของโลกกันบ้างแล้ว เขาคือ
“แจ๊คหม่า”
นักธุรกิจวัยไม่เก๋านักแต่เป็นนักบริหารชั้นนำของโลกในยุคดิจิตอล นอกจากการบริหารหาเงินของเขาแล้ว เขายังมีวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศ ทัศนคติของเขาเกี่ยวกับประเทศไทยน่าฟัง น่าทราบจริงๆจึงขอนำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ แล้วเราจะได้วิเคราะห์ วิจารณ์กัน
แจ๊คหม่าพูดถึงไทยว่า
-ต้องสร้างวินัย
-บังคับใช้กฎหมาย
-และสร้างการศึกษาให้เข้มแข็ง
8 ข้อคิดของเขาเกี่ยวกับเรา
1.ทุกประเทศอยากให้สินค้าในบ้านตัวเองแพง เช่น อาหรับอยากให้นํ้ามันแพง ญี่ปุ่นอยากให้เนื้อโกเบแพง
แต่
ยกเว้นประเทศไทยอยากให้ข้าวถูก
2.ทุกประเทศอยากให้สัญชาติเค้ากับ “คนเก่ง”ประเทศไทยไม่อยากให้สัญชาติไทยกับคนเก่ง จนคนเก่งๆไปเป็นสัญชาติสิงคโปร์หมด
แม้โค้ชเกาหลีที่พาไทยไปได้เหรียญโอลิมปิกก็ยังไม่ให้สัญชาติ ซึ่งแปลกมาก
3.ทุกประเทศแก้ปัญหาหาความวุ่นวายด้วย “วินัย” แต่ประเทศไทยใช้วิธีสร้าง “กฎหมายใหม่” แต่หย่อนในการบังคับใช้ และวินัยเป็นปัญหา
4.ประเทศไทยเกลียด “ทุนนิยม”แค่เศรษฐกิจทั้งโลกพึงพิง “ระบบทุนนิยม” การคิดจึงสวนทิศทางโลก แต่วัดผลตามทิศทางโลก คือ เศรษฐกิจ GDP จะไม่มีทางสำเร็จยกเว้นจะเป็นไปวัดผลอย่างอื่นแทน เช่น
“ความสุข”
5.ประเทศไทยไม่เก่งเรื่อง “ส่งออกคนเก่ง” และกลัวคนเก่งมาแย่งงานในประเทศไทย แม้อยู่กลาง ASEAN ซึ่งคนเก่งทั่วโลกอยากมาทำงาน
6.ไทยเป็นเมืองหลวงแต่ FACEBOOK ที่ตั้ง SERVERS จดทะเบียนบริษัทและภาษีทั้งหมดจ่ายที่สิงคโปร์ เงินภาษีหายไปจำนวนมาก
7.คนไทยใช้เวลาพูดเรื่อง “ประชาธิปไตย”มากกว่า “เคารพสิทธิ”และ “ให้เกียรติ”ซึ่งกันและกัน
8.ประทศไทยจะแข็งแกร่งมากหากใช้ยุทธศาสตร์อ่อนนอกแข็งใน คือต้องไปกับประเทศในโลกได้ และ”บังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด” “สร้างวินัยให้คน” และต้องแข็งในจุดที่สำคัญที่สุดคือ
“เรื่องการศึกษา”
เราเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อของแจ๊คหม่า “ข้าว”เป็นสินค้าหลักของประเทศ เป็นผลิตผลของชาวนา เกษตรที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศ แต่ทุกรัฐบาลมีนโยบายช่วยชาวนาเพียงกำหนดราคาขั้นตํ่าของข้าวหรือราคารับจำนำข้าว เช่น รบ.ยิ่งลักษณ์ทำ ซึ่งมิได้ช่วยชาวนาโดยตรงหากช่วยเจ้าของไร่นา ช่วยพ่อค้าคนกลาง ฯลฯ มิใช่แต่เพียง “ข้าว”อย่างเดียวที่ต้องมีราคาแพง พืชเกษตรทุกชนิดต้องมีราคาสูงขึ้น หากจะให้ความเหลื่อมลํ้าของคนมีและคนจนแคบลง แต่ยังไม่มีรัฐบาลใดเลยที่ทำได้ น่าจะเอา “แจ๊คหม่า”มาเป็นที่ปรึกษา รมว.เกษตร พาณิชย์ นะครับ
ไม่มีชาติใดในโลกที่หวง “สัญชาติ”มากเท่าประเทศไทย คนเกิดในเมืองไทยตายในเมืองไทยมีลูกหลานได้รับปริญญา โท-เอก ในเมืองไทย แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้รับ “สัญชาติไทย”อย่าว่าแต่คนเก่งๆที่ขอสัญชาติเราแล้ว เราไม่ให้เพราะเราหวง อ้างกม.ก็แก้กม.ได้ครับ
ยิ่งไปกว่านั้นเราว่าควรถอน “สัญชาติไทย”จากไอ้พวกก่อการร้าย พวกคิดแบ่งอยกดินแดนหรือแม้พวกถูกยึดพาสปอร์ตด้วยซ้ำ ถ้าเขาเหล่านั้นมิได้ถูกกลั่นแกล้ง พวกที่โดน ม.112 ก็ควรถูกถอนสัญชาติไทยและเนรเทศออกจากแผ่นดินไทยทั้งหมด เราดีใจที่ “แจ๊คหม่า”จุดประกายนี้ขึ้นมา
ข้อ 3 ของแจ๊คหม่าน่าจะถูกใจดำของคนไทยที่ไร้วินัยที่มีสันดานชั่วมักง่ายเอาแต่ได้ เอาแต่สะดวกรัฐออกกฎหมายมาจะเอาผิดกับพวกนี้ แต่แล้วก็หย่อนยานในการบังคับใช้ อย่างที่แจ๊คหม่าพูดถูกต้อง เจ้าหน้าที่ไม่เอาไหนเอง!?
การขาดวินัยของคนไทยนำมาซึ่งความเสียหายที่มองไม่เห็นมากมาย พวกนี้ถ่วงความเจริญของชาติเพียงแต่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งลงในแม่นํ้าลำคลองในท่อระบายนํ้า ก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเสียหายยับเยินโดยมองไม่เห็นกันเอง และไม่กระทบพวกมันที่ทำโดยตรง
คนไทยหากมีวินัยมากว่านี้ มีวินัยในการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม บ้านเมืองจะน่าอยู่ จะเจริญกว่านี้มากนัก…..
(ยังมีต่อครับ)