ช่วยกันแลพังงา » ลด ละ เลิกเผาขยะตามอำเภอใจ

ลด ละ เลิกเผาขยะตามอำเภอใจ

30 พฤศจิกายน 2017
394   0

เผาขยะในสวนสมเด็จย่า(ถ่ายไว้เมื่อ 7 พ.ย.60)

จะนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพังงา…

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ให้ความเห็นไว้ว่า จังหวัดพังงาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นเมืองสุขภาพ ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มร้อย จากอดีตเคยมีความพยายามจะผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพังงามาบ้างแล้ว แต่ก็เดินหน้าไปได้แค่การตั้งโจทก์ ถามว่าทำไม คำตอบก็มาจาก จังหวัดพังงายังปล่อย ปะ ละเลย ให้มีการเผาขยะตามอำเภอใจ ทั้ง ๆ ที่เทศบัญญัติในทุกท้องถิ่น มีข้อห้ามแถมยังมีโทษปรับตามมาอีก แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่บัญญัติไว้ ผลที่ตามมาก็คือ การเผาขยะตามอำเภอใจ กลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานของรัฐเอง มีการปล่อยให้เผาขยะในบริเวณสวนสมเด็จย่า อ.เมืองพังงา (ตามภาพ)
ที่ปรึกษาผู้ตรวจฯ ยังได้ให้ความเห็นด้วยว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปัจจัยหลักที่สำคัญอันดับหนึ่งคือ สภาวะอากาศที่บริสุทธิ์ ปัจจัยรองลงมา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จังหวัดพังงาเรามีครบ ขาดเพียงแต่สภาวะอากาศที่ยังมีปัญหา และปัญหาใหญ่ที่ว่านี้ก็คือ ควันไฟที่เกิดจากการเผาขยะตามอำเภอใจ ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ยังร้องยี้เมื่อเห็นการเผาขยะริมถนน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัด
ผู้เขียนเคยนำเสนอบทความรณรงค์ให้ร่วมมือกัน ลด ละ เลิกเผาขยะตามอำเภอใจ มาหลายครั้ง มาจากที่ได้พบเห็นมาด้วยตนเอง รวมไปถึงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน รวมทั้งยังได้ใช้โอกาสเดินสายพบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและบุคคลสำคัญในจังหวัดพังงา ข้อมูลที่ได้รับเป็นคำตอบ ฟังแล้วตลกแต่ขำไม่ออก แถมถูกตีโจทก์กลับมาในเชิง “คิดง่าย แต่ทำยาก”
เหตุผลส่วนใหญ่มองว่า การเผาขยะตามอำเภอใจเปรียบเสมือน อุปนิสัย ความเคยชิน ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมของคนเรา เป็นเรื่องที่แก้ไขยากมาก ซึ่งมองมุมกลับจากผู้เขียน มันน่าจะมาจากการปล่อย ปะ ละ เลย รวมไปถึงระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะขยะจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบหญ้า ตอไม้ รากไม้ ทำให้ชาวบ้านต้องใช้การเผา เป็นการกำจัดขยะแบบให้พ้นตัว
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพังงา จะตอบโจทก์ให้ได้ ต้องแก้ปัญหาการเผาขยะตามอำเภอใจให้ได้เสียก่อน การทำให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองสุขภาพ นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้คนในจังหวัดพังงามีสุขภาพที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-เชิงนิเวศน์ สนับสนุนให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองน่าอยู่ที่สมบูรณ์แบบด้วยครับ …

นายป๊อบ