แลพังงา

23 พฤศจิกายน 2017
382   0

(อบรมความปลอดภัยสู่สากล)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ปลอดภัยสู่สากล” วันที่ 22 พ.ย. ที่โรงแรมภูงา มานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ปลัดอำเภอ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 96 คน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับสากล พร้อมกับเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และเครื่องมือ ให้มีความพร้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยรองรับการขยายตัวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด (ภาพ ขอบคุณพงษ์ธร ทะสังขาร์)…

(องค์จำลอง เจ้าพระยาอินทวงษา(จัดสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์))

“อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอินทวงษา” อ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ กล่าวกับเขยพังงาว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาอินทวงษา ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว กำลังมองหาสถานที่ประดิษฐาน ซึ่งเห็นว่าควรประดิษฐานไว้ที่เชิงสะพานสารสินฝั่งท่านุ่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ระหว่างจังหวัดพังงาและภูเก็ต เนื่องจากเจ้าพระยาอินทวงษา มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างจังหวัดพังงาและภูเก็ต และมีค่ายเจ้าพระยาอินทวงษาอยู่ที่ปากพระ ฝั่งท่านุ่น ตำบลโคกกลอย…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา