ข่าวเศรษฐกิจ » แก้ราคาปาล์ม..คิดไรไม่ออก..ส่งเพิ่มผลิตเชื้อเพลิง

แก้ราคาปาล์ม..คิดไรไม่ออก..ส่งเพิ่มผลิตเชื้อเพลิง

18 พฤศจิกายน 2017
48   0


ก.พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นประสานกระทรวงพลังงาน ขอให้เพิ่มสตอกบี 100 และนำไปผลิตไฟฟ้า และหากราคายังไม่ดีขึ้น เตรียมใช้มาตรการตลาดแก้ปัญหา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และตรวจสอบสตอกอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยขอความร่วมมือกรมธุรกิจพลังงาน ประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้สำรองไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้น ซึ่งสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 1) อยู่ที่ 14.339 ล้านลิตร หรือ 13,479 ตันCPO , ล่าสุด (15 ต.ค.60) อยู่ที่ 87.945 ล้านลิตร หรือ 82,668.30 ตันCPO และได้แจ้งปริมาณสตอกน้ำมันปาล์มคงเหลือให้กระทรวงพลังงานได้พิจารณาให้โรงงานผลิตไฟฟ้า จ.กระบี่ นำน้ำมันปาล์มไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 และได้เตรียมมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำไว้แล้ว แต่เนื่องจากผู้แทนเกษตรกรและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ต้องการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกตลาดปกติทำงาน จึงได้มอบหมายกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบสตอกทั้งระบ โดยหากในช่วง 15-17 พ.ย.60 หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ให้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้านการตลาด โดยด่วนต่อไป

สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าจะมีปริมาณ 12.47 ล้านตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับ ปี 2559 อยู่ที่ 10.997 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.39 โดยราคาวานนี้ ( 17 พ.ย.) ผลปาล์มน้ำมัน (18%) กก.ละ 3.80 – 4.10 บาท และน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 20.75 – 21.00 บาท ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย (16 พ.ย.60) กก.ละ 21.32 บาท

“การนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนขอยืนยันว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยใกล้เคียงกับราคาน้ำมันปาล์มของมาเลเซียมากจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลักลอบนำเข้า”อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

สำหรับสตอกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ นับตั้งแต่เดือน พ.ค.60มีจำนวนมากกว่า 400,000 ตันCPO เป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดมีมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มี.ค.60 ปริมาณผลปาล์ม อยู่ที่ 1.11 ล้านตัน จนถึงปัจจุบัน ต.ค.60 อยู่ที่ 1.57 ล้านตัน ประกอบกับมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำปาล์มคุณภาพโดยการตัดปาล์มสุก เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้น จาก 15 – 16% เป็น 17 – 18% ทำให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย-สำนักข่าวไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม .จะมีการประชุมสัญจรที่จังหวัดสงขลา วันที่ 27-28 พ.ย. และเป็นที่คาดว่า เกษตรกร อาจะมีการร้องเรียนเรื่องราคาปาล์มและยางพาราตกต่ำ