แลพังงา

15 พฤศจิกายน 2017
147   0

 

(ประชุมจัดระเบียบชายหาด)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประชุมจัดระเบียบชายหาด” วันที่ 14 พ.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา คณะทำงานจัดระเบียบชายหาดจังหวัดพังงา และตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหา ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 89 ราย ผลของการประชุม มีมติอนุโลมให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถอยู่ได้จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2561 และเรียกร้องให้ผู้ประกอบการทั้ง 89 ราย ได้ลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐ 7 ประเภท ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด-อำเภอ เพื่อจะได้จัดหาตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…

(ประชุมสภา อบจ.พังงา สมัยที่ 5)

“ประชุมสภาอบจ.พังงา” วันที่ 14 พ.ย.ที่ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา รวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 มี บำรุง ปิยนามวาณิช นายกอบจ.พังงา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ร่วมพบปะสมาชิกสภาฯ และรับฟังปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา