ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2560

ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2560

15 พฤศจิกายน 2017
193   0

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ย. 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนางวิมลมาลย์ สินโธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 12/2560 ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และด้านการพัฒนา มีการพิจารณาที่ศาลปกครองขอจัดสำเนาแบบทดสอบภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ภาคใต้)

นอกจากนี้ในระเบียบวาระที่ 4 ในที่ประชุมได้พิจารณา การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 , การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ,การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม2560) ,การทบทวนการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย , ทบทวนการจัดสรรอัตราข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจกผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ,ขอความเห็นชอบตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มาใช้สำหรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งหรือรับโอน ,การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู , ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ และอื่นๆ