แลพังงา

14 พฤศจิกายน 2017
174   0

(เวทีรับฟังความคิดเห็น)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์………..“ประชุมแสดงความคิดเห็น” วันที่ 13 พ.ย.60 จังหวัดพังงาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำผังการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่พังงาแห่งความสุข โดยมี บำรุง ปิยนามวาณิชย์ นายก อบจ.พังงา ธราธิป ทองเจิม รอง นายก อบจ.พังงา ก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย สจ.พังงา และตัวแทนจากภาคประชาชน ร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กระบวนการพัฒนาระดับจังหวัด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “พังงาแห่งความสุข โดยคนพังงา” ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ภาพ ขอบคุณ ธิดารัตน์ ดิษฐอำไพ)………….ท้ายคอลัมน์ มีชาว ต.คุระ อ.คุระบุรี ส่งข้อความเข้ามาว่า ได้สั่งซื้อ นสพ.เสียงใต้รายวัน ฉบับวันที่ 10 พ.ย.60 ที่ลงข่าวหน้าหนึ่ง ความไม่โปร่งใสโครงการไก่ประชารัฐ และ นสพ.เสียงใต้รายวัน ฉบับวันที่ 13 พ.ย.60 ลงข่าวหน้าหนึ่ง ความไม่โปร่งใสโครงการรถประชารัฐ เพื่อกระจายให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้อ่านและรับรู้ พร้อมกับได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติ โครงการประชารัฐ 47 ล้านบาท เซ็นอนุมัติโดยผู้ว่าฯเก่า อนุมัติให้กับบ้านทุ่งนางดำแห่งเดียว เวลานี้เริ่มมีกลิ่นของความไม่โปร่งโชยออกมาเป็นระยะ ๆ แถมยังเปิดเผยถึง โครงการคูระบายตลาดย่านยาว 119 ล้านบาท วันนี้เทศบาลต้องก่อสร้างใหม่หมด และถนนสี่เลนโค้งกาหยี หน้าพรุเตียว ก่อสร้างเหมือนกับถนนซ่อมแซม ชาวบ้านพนันกันว่า ไม่เกินสองปี ถนนยุบ………..ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…………เขยพังงา