ข่าวเศรษฐกิจ » แท็กซี่แห่เข้าร่วมโครงการ TAXI OK

แท็กซี่แห่เข้าร่วมโครงการ TAXI OK

14 พฤศจิกายน 2017
111   0


กรมการขนส่งทางบกมั่นใจแท็กซี่ส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP คาดสิ้นปีนี้จะมีแท็กซี่เข้าร่วม 1-2 หมื่นคัน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยความคืบหน้าการให้บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น หลังจากเปิดตัว TAXI OK และ TAXI VIP พบว่าผู้ประกอบการแท็กซี่ทั้งศูนย์บริการรถแท็กซี่เอกชนและสหกรณ์ต่าง ๆ แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เชื่อว่าสิ้นปี 2560 จะมีแท็กซี่เข้าร่วมบริการไม่น้อยกว่า 10,000-20,000 คัน จากแท็กซี่ในระบบประมาณ 100,000 คัน และกลางปี 2561 คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 40,000-50,000 คัน ส่วนการให้บริการแท็กซี่ที่มีสมรรถนะสูงหรือ TAXI VIP ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 คัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การร่วมมือพัฒนาภาคขนส่งร่วมกับเอกชนนั้น ที่ผ่านมาหลังจากมีคณะกรรมการประชารัฐ เพื่อดึงภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมมือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในส่วนของกรมฯ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานประชารัฐเกี่ยวกับภาคขนส่ง 2 ชุด เกี่ยวกับขนส่งสินค้ารและบริการรถโดยสาร โดยจะดึงเอกชนแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้จะมีการประชุมและหารือร่วมกันเร็ว ๆ นี้

วันนี้ (16 พ.ย.) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เป็นประธานแถลงการจัดงาน “ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขนส่งทางถนนและความร่วมมืออาเซียน” ทิศทางก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีผู้ประกอบการขนส่งและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยร่วมในงาน

นายสนิท กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมกำหนดนโยบายและแนวทาง เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ตอบสนองนโยบายด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของรัฐบาลในยุค Thailand 4.0 เน้นการขับเคลื่อนระบบขนส่งในภาพรวมสู่การเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย ปี 2558-2565 ประกอบด้วย โครงการนำร่อง 2 แห่ง คือศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 9 แห่ง (เชียงราย, ตาก, หนองคาย, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, สงขลา, นราธิวาส) และสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง (เชียงใหม่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี)

สำหรับการจัดงาน “ ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018” ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน มีกำหนดจะจัดขึ้นวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Hall 4 อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ เจรจาการค้าการลงทุน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการลงทุน ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการระบบโลจิสจิกส์ ของประเทศไทย กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน