ข่าวพระราชสำนัก » สมเด็จพระเทพฯ เสด็จภูเก็ตทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์ ครั้งที่ 11

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จภูเก็ตทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์ ครั้งที่ 11

14 พฤศจิกายน 2017
657   0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกดาราศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017) มี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตปัตตานี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ณ ห้องดวงชนกแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงจิตร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเถอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต