ข่าวการเมือง » มท.สรุปยอดตอบ 6 คำถาม วันแรก 19,580 คน

มท.สรุปยอดตอบ 6 คำถาม วันแรก 19,580 คน

14 พฤศจิกายน 2017
107   0


กระทรวงมหาดไทยสรุปผลผู้มาแสดงความคิดเห็นประเด็นคำถาม 6 ข้อเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี วันแรก มีประชาชนร่วมตอบคำถามแล้ว 19,580 คน จังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นครราชสีมา สกลนคร และขอนแก่น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 6 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันแรก เมื่อวานนี้ (13 พ.ย.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม จำนวน 19,580 คน แยกเป็นส่วนภูมิภาค 17,849 คน กรุงเทพมหานคร 1,731คน โดยจังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นครราชสีมา 3,416 คน สกลนคร 2,311 คน และขอนแก่น 2,302 คน

“กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาตอบคำถาม ต้องไม่มีการชี้นำใดๆ ทั้งสิ้น ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามความสมัครใจ” นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการร่วมในจุดต่างๆ

สำหรับยอดสะสมผู้มาแสดงความคิดเห็น 4 คำถาม และ 4 + 6 คำถามตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 13 พฤศจิกายน รวมทั่วประเทศ 1,145,149 คน