ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตตั้งตู้รับบริจาคช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่

ภูเก็ตตั้งตู้รับบริจาคช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่

14 พฤศจิกายน 2017
129   0

จังหวัดภูเก็ตตั้งตู้รับบริจาคเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่ พร้อมวางแผนเร่งจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะที่มีความดุร้าย ให้เข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงฯ สวนป่าบางขนุน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560 ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมติดตามงานกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรี บวร มัทวานุกูล รอง ผอ.รมน. จว.ภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วน กรณีผู้ประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหารได้รับความเดือดร้อนจากแท็กซี่ป้ายดำ ซึ่งทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล บริเวณ โรงแรม สวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช เบื้องต้นทาง จังหวัด ได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภาพที่นำเสนอเป็นภาพเก่า ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการ ถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนว่า ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นหากได้รับความเดือดร้อนให้ปรึกษาส่วนราชการในพื้นที่ก่อน

ขณะที่ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดภูเก็ตมีผู้มาลงทะเบียนรวม 155 ราย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบธุรกิจค้าขายอยู่แล้ว จังหวัดได้ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่าโครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่จังหวัดดำเนินการโดยแบ่งพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าในพื้นที่ที่จังหวัดกำหนดเพื่อแก้ปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย และพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่ ดังนั้นทางจังหวัดจะบริหารจัดการให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาลงทะเบียนได้มีจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเพิ่มจำนวนพื้นที่ของตลาดให้มีเพิ่มขึ้นเพื่อให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ที่มาลงทะเบียน

ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบสุนัขจรจัด ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ ของสวนป่าบางขนุนให้มีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถเข้าไปพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ และขอให้รีบติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณทางเข้าสวนป่าบางขนุนและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดหาทุน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเปิดบัญชีจัดตั้งเป็นกองทุนสุนัขจรจัด โดยกำหนดจุดรับบริจาคอาหารสุนัข จำนวน 2 จุด คือที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตและที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน

สำหรับข้อมูลสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมี จำนวน 497 ตัว และจังหวัดภูเก็ตมีแผนเร่งจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะที่มีความดุร้าย เช่น สุนัขจรจัดบนเขาโต๊ะแซะ สุนัขจรจัดบริเวณวัดฉลอง เป็นต้นโดยจะจับแยกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน เพื่อไม่ให้มีโอกาสได้ทำร้ายประชาชนและนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ จังหวัดกำหนดจัดตั้งตู้รับบริจาคเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่ ได้แก่ จัดตั้งตู้รับบริจาคที่สนามบินภูเก็ตห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตและห้างสรรพสินค้าจังซีลอน เป็นต้น

สำหรับโครงการจัดระเบียบสุนัขจรจัด ของจังหวัดภูเก็ตเป็นการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี