ข่าวการเมือง » นายกฯ เสนออาเซียน+3 เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาค

นายกฯ เสนออาเซียน+3 เชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาค

14 พฤศจิกายน 2017
77   0


นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม เสนอเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน เชื่อ ยกระดับให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

“เพ็ญพร พิพัฒโนภัย” ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ที่ติดตามภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน ที่ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รายงานว่า วันนี้ (14 พ.ย.) นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จของความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม และยินดีร่วมรับรองปฏิญญามะนิลา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้เข้มแข็ง และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม ในอีก 20 ปีข้างหน้า

นายกรัฐมนตรี ยังได้เสนอแนวทางดำเนินการ 2 ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวที่แน่นแฟ้นมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมอาเซียน ด้วยการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนในอาเซียนมากขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

นายกรัฐมนตรี หวังว่า ประเทศในอาเซียนบวกสามจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และต่อยอดความร่วมมือ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการตามแผนงานอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างพื้นฐานที่จะยกระดับอาเซียนบวกสาม ให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีความเข้มแข็งและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกสามารถรักษาสถานะ และพลวัตด้านเศรษฐกิจ ให้ยั่งยืนต่อไปในระบบเศรษฐกิจโลก