ข่าวพระราชสำนัก » ทั่วหล้าน้อมรำลึก 14 พ.ย.วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ทั่วหล้าน้อมรำลึก 14 พ.ย.วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2017
225   0

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย.ของทุกปี หลายจังหวัดประกอบพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระปรีชาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทำฝนเทียมช่วยบรรเทาภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบบริหารจัดการน้ำ

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง และองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เพื่อเทิดพระเกียรติและกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” และปีนี้ครบรอบปีที่ 62

ที่ จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมักประสบปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายนทุกปี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เพื่อเติมน้ำสร้างความชุ่มชื้นในป่าพรุ และแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีการปฏิบัติการฝนหลวงในจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุบาเจาะ และพื้นที่การเกษตร จำนวน 5 ครั้ง เกิดฝนตกรวม 59 วัน

ที่หอประชุมศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการจากหลายส่วนงานร่วมตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ไปปฏิบัติ พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนศึกษาความเป็นมาและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เช่นเดียวกันหลายจังหวัดร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมข้าราชการและตัวแทนจากหลายองค์กรประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ส่วนนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประกอบพิธีที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด ขณะที่ข้าราชการและตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม นำนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด