ข่าวพระราชสำนัก » จัดประกอบพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึก วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

จัดประกอบพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึก วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2017
181   0

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จัดประกอบพิธีถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 น้อมถวายความจงรักภักดี และตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประกอบพิธีถวายสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี 2560โดยมี นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

วันนี้ จึงถือเป็นวันครบรอบปีที่ 62 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส ที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง