ข่าวภูเก็ต » กงสุลสหรัฐอเมริกา แผนบุคคลสัญชาติอเมริกันเข้าเยี่ยมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต

กงสุลสหรัฐอเมริกา แผนบุคคลสัญชาติอเมริกันเข้าเยี่ยมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต

14 พฤศจิกายน 2017
182   0

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พ.ย. 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายเคนเนธ วาน กงสุลเอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ที่เดินทางเข้าเยี่ยม ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อรับทราบในเรื่องของการทำข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ ของชาวคนไทย ที่ได้แต่งงานอยู่กินกับชาวอเมริกัน และต้องทำธุรกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ร้อยวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า กงสุล จากสถานฑูตอเมริกัน อยู่แผนกการออกเอกสารหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า No tary service ซึ่งในวันนี้ มาเพื่อรับทราบข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของการสถานทูตของสถานการณ์รับรองเอกสาร โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารทางด้านการทะเบียนของการรับรองใบเกิด ใบสูจิบัตร ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองความเป็นโสดต่างๆ ซึ่งมีหลายกรณี ที่ชาวอเมริกันมาออกเอกสาร และก็เพื่อในสถานทูตออกเอกสารรับรองให้ ก็สถานทูตเองก็มีปัญหาในการออกเอกสารนี้ พอสมควร ตัวอย่างเช่นนี้ ประการที่ 1 ชื่อ ที่เป็นชื่อไทย และชื่อที่เป็นฝรั่งชาวอเมริกันไม่เหมือนกัน และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ประการที่ 2 คือเรื่องของ การแก้ไขช้อมูลเอกสารของไทย เช่น เอกสารใบเกิด ไม่ได้มีชื่อบิดาเอาไว้ สามารถที่จะมาเพิ่มเติมภายหลัง ได้หรือไม่ ซึ่งได้มีการให้คำแนะนำต่างๆไป ประการที่ 3 คือเรื่องของใบมรณะบัตร ซึ่งใบมรณะบัตรมีชื่อผิดพลาดไป ก็สามารถที่จะแก้ไข ได้หรือไม่ ซึ่งทางอำเภอก็ได้เรียนกับทางสถานฑูตไปว่าบางครั้ง การแจ้งตายอาจจะรับแจ้งไปก่อนด้วยสาเหตุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างกำทันหัน แต่เมื่อมีเอกสารหลักฐานที่เชื่อไม่ได้ โดยสถานทูตรับรองมา ทางสำนักทะเบียนก็จะแก้ไขให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกัน

อีกกรณีหนึ่ง คือ เรื่องของการเปลี่ยนชื่อ เพราะว่าคนไทย มักมี การเปลี่ยนชื่อเยอะ เช่น หนึ่งคนอาจจะเปลี่ยนชื่อมาก ถึง 5 ครั้ง ซึ่งไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของอเมริกัน เพราะ อเมริกันจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อ ทางคนไทยโดยเฉพาะเรื่องจดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกันบางทีชื่อไม่ตรงกันก็ได้ชี้แจงในเรื่องของการทำความเข้าใจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็การเปลี่ยนแปลงชื่อก็สามารถทำได้

ทั้งนี้ ข้อสงสัย เรื่องของเอกสารมีการแก้ไขมีการจัดการโดยผู้ใช้บริการเอง ซึ่งทางอำเภอได้เรียนกับทางสถานทูตว่า เอกสารไม่มีการแก้ไขหรือถ้ามีการแก้ไขก็ต้องมีตราประทับของผู้ที่รับรอง พร้อมกับตราประทับ ซึ่งในทำนองเดียวกัน ในสถานทูตก็จะไม่มีการแก้ไขเอกสารเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดมีการแก้ไขต้องมีการประทับตราเพราะการประทับตรา แต่ละครั้งนั้นมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงประมาณ 50 $ หรือ 1,700 กว่าบาท ซึ่งได้ทำความเข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งเอกสารทั้งทะเบียน ของทางฝ่ายอำเภอ และ ทะเบียนของทางฝ่ายสถานทูตอเมริกันที่ ออกทะเบียนมาให้ไทยรับรองเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ทางสถานเอกอัคราชฑูตอเมริกา ประจำประเทศไทย จะมีลงมาให้บริการรับรองเอกสาร NO TARY SERVICE ที่โรงแรมมิลเนเนี่ยม ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งหาก ชาวอเมริกัน ที่อาศัยอยุ่ในจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะให้สถานฑูตอเมริกัน รับรองเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร การเกิด การตาย เอกสารจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองรายได้ เพื่อออกวีซ่าต่างๆ ก็สามารถไปดำเนินการได้