ข่าวการเมือง » พีระศักดิ์ หนุน คสช.ปลดล็อคนักการเมืองท้องถิ่น

พีระศักดิ์ หนุน คสช.ปลดล็อคนักการเมืองท้องถิ่น

13 พฤศจิกายน 2017
109   0


พีระศักดิ์ หนุน คสช.ปลดล็อคนักการเมืองท้องถิ่น เปิดทางคนรุ่นใหม่แข่งสนามเลือกตั้งในช่วงปลอดการเมืองระดับชาติ เชื่อ คสช. ไม่หวังวัดเรตติ้ง ขณะที่กลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เรียกร้องรัฐบาลตั้งกระทรวงข้าว แก้ปัญหาราคาตกต่ำพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. ) กล่าวสนับสนุนให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปลดล็อคนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากส่วนตัวเคยเสนอมาตลอดว่าควรเร่งการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งทั่วไป เพราะเป็นช่วงที่ปลอดการแทรกแซงจากนักการเมืองระดับชาติ พร้อมเสนอแนะให้ คสช.เร่งตรวจสอบทุจริตนักการเมืองท้องถิ่นที่ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้าคสช. ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เพื่อให้คนบริสุทธิ์ได้พิสูจน์ตนเองในสนามท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง อาจให้ปลัดท้องถิ่นหรือคนกลางรักษาการตามตำแหน่งที่คสช.มีคำสั่งให้รักษาการไว้ก่อน

รองประธาน สนช. กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการหยั่งเสียงหรือเช็คคะแนนความนิยมของ คสช. แต่เป็นความตั้งใจให้นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ไม่มีพรรคการเมือง ไม่มีทุนทรัพย์ กล้าอาสาตัวเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างสะดวกใจในช่วงที่ปลอดการเมืองใหญ่แทรกแซง ส่วนการปลดล็อคพรรคการเมืองนั้น เป็นการพิจารณาของ คสช. ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า สามารถทำได้ในบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องปลดล็อคทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีระศักดิ์ ได้รับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยที่นำโดยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง ประธาน สนช. เพื่อขอให้มีการจัดตั้งกระทรวงการข้าว ขึ้นมาเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทางด้านจัดการสินค้าข้าวภายในประเทศ และปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการด้านข้าว ตั้งแต่ การผลิต การแปรรูป และการตลาด และปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้าวและชาวนาไทยอย่างยั่งยืน