ข่าวเศรษฐกิจ » ธปท.ไฟเขียว 5 แบงก์ บริการชำระเงินระบบ QR Code Payment

ธปท.ไฟเขียว 5 แบงก์ บริการชำระเงินระบบ QR Code Payment

13 พฤศจิกายน 2017
98   0


ธปท.อนุญาต “กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์-กรุงไทย-กรุงเทพ-ออมสิน” เปิดให้บริการชำระเงินระบบ QR Code Payment

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท.ร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล พัฒนามาตรฐาน Thai QR Code Payment ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อใช้ในประเทศไทยและเปิดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงินเข้าร่วมทดสอบการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการชาระเงินผ่าน mobile application ใน regulatory sandbox ของ ธปท. โดยปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมการทดสอบ 8 ธนาคาร

วันนี้ (13 พ.ย.) ธปท.ได้อนุญาตให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR Code Payment สำหรับการให้บริการผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งมีความพร้อมและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดออกจาก regulatory sandbox และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไป 5 ราย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน โดยพิจารณาความพร้อมครอบคลุมเรื่องสำคัญ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขาและ call center ของธนาคาร เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริการชำระเงินด้วย QR Code ของ 5 ธนาคารที่ผ่านการทดสอบครั้งนี้ เป็นการชำระเงินที่ต่อยอดจากบริการพร้อมเพย์ โดยลูกค้าสามารถใช้ mobile application ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตสแกน QR Code มาตรฐานที่ร้านค้า เพื่อชำระเงินได้ทันที เหมาะกับการชำระเงินพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลาดสด รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ในระยะต่อไปธนาคารจะมีการทดสอบบริการเพิ่มให้สามารถรองรับแหล่งเงินมากขึ้น อาทิ บัตรเครดิต และต่อยอดบริการชำระเงินใหม่ ๆ

สำหรับการใช้มาตรฐาน Thai QR Code Payment ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจ่ายเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถชำระเงินข้ามธนาคารได้ ด้านร้านค้าสามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สะดวก ต้นทุนมี QR Code เดียวก็รับเงินได้จากหลายช่องทาง เงินเข้าบัญชีโดยตรง ช่วยให้บริหารจัดการเงินสดง่าย ส่วนร้านค้าที่ต้องการมี QR Code เพื่อรับชำระเงินสามารถติดต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตโดยตรง ส่วนประชาชนที่ต้องการชำระเงินผ่าน QR Code สามารถ download mobile application และศึกษาวิธีใช้งานจากผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ นอกจาก 5 ธนาคารที่ได้รับอนุญาตครั้งนี้ ธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการทดสอบโครงการ QR Code Payment ก็มีผลการทดสอบที่ดี ซึ่ง ธปท.จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป