ข่าวพระราชสำนัก » ท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ “สมเด็จพระเทพ” ณ ห้องรับรองพิเศษ

ท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ “สมเด็จพระเทพ” ณ ห้องรับรองพิเศษ

13 พฤศจิกายน 2017
664   0

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 60

ในการนี้นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต