ข่าวสังคม » งานมงคลสมรส ระหว่าง น.ส. สุนิสา พฤษพันธุ์ กับ นายศศิพงศ์ รัชนีกรไกรลาศ

งานมงคลสมรส ระหว่าง น.ส. สุนิสา พฤษพันธุ์ กับ นายศศิพงศ์ รัชนีกรไกรลาศ

13 พฤศจิกายน 2017
245   0

พิริยะ-จุฑาดา ตันติพิริยะกิจ กรรมการผู้จัดการ บจ.ไลฟสไตล์ออโต และ บจ. เอ็มเอ็ม เบฟเวอเรจ ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่าง น.ส. สุนิสา พฤษพันธุ์ กับ นายศศิพงศ์ รัชนีกรไกรลาศ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแ1สดงความยินดีมากมาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต