แลพังงา

11 พฤศจิกายน 2017
158   0

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ข่าวความเคลื่อนไหวโรงพยาบาลพังงา” “วิทยากรบรรยาย” วันที่ 10 พ.ย.60 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า สาสุขพังงา” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 ของสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 12 ชมรมข้าราชการบำนาญ สาธารณสุขจังหวัดพังงา ครั้งที่ 13…“กรรมการพัฒนาโรงพยาบาล” วันที่ 9 พ.ย.ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลพังงา นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพังงา (ทีมนำ) เพื่อขับเคลื่อนทิศทางและการพัฒนาโรงพยาบาลพังงา “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพและศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของภาคใต้ฝั่งอันดามัน” …“ให้กำลังใจ” วันที่ 8 พ.ย.นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบเหตุขณะปฏิบัติงาน ที่ โรงพยาบาลระนอง วันเดียวกัน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริญสิริสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประสบภัย ที่จังหวัดระนอง…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

 

เขยพังงา