ข่าวสังคม » เว็บไซต์เน็ตประชารัฐ กับประเทศไทย 4.0

เว็บไซต์เน็ตประชารัฐ กับประเทศไทย 4.0

10 พฤศจิกายน 2017
503   0

หลังจากที่รัฐบาล ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม เป็นโครงการที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้มากขึ้น โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยมีเป้าหมายการกระจายโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 จำนวน 24,700 หมู่บ้านและจะมีจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบไม่เสียค่ายใช้จ่าย หรือจุดปล่อย Wifi ให้กับผู้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ในนามโครงการ “เน็ตประชารัฐ” สิ่งต่อมาของการยกระดับโครงการนี้ ก็คือ การจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ของ www.netpracharat.com ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและคนใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยคอนเซ็ปต์ ไทยแลนด์ 4.0 ในด้านต่างๆ ดังนี้

– เกษตรกร 4.0 เรียนรู้มิติใหม่ของเกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตที่เกิดขึ้น การตรวจสอบสภาพพื้นที่ของแหล่งที่อยู่ได้โดยตรง พร้อมทั้งความรู้ในการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ให้เกษตรกรยุคใหม่ กลายเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง

– สุขภาพ 4.0 ด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องราวของทุกคน เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคนไข้และผู้ดูแลคนไข้อย่างหมอ หรือแพทย์ยุคใหม่ สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการใช้เน็ตประชารัฐภายในหมู่บ้าน เพื่อการแพทย์อย่างแท้จริง

– ภูมิปัญญา 4.0 เรื่องราวของการใช้ข้อมูลสิ่งต่างๆ รวบตัว รวมทั้งผู้รู้หรือปราชญ์ เป็นอีกหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกหาข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวเอง ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่าง เน็ตประชารัฐ

– ความปลอดภัย 4.0 ยุคปัจจุบัน การใช้งานบนอินเทอร์เน็ต กลายเป็นเรื่องราวสำคัญ ความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นเรื่องราวสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งยังมีการแฮกข้อมูล หรือล้วงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยจึงเป็นส่วนที่ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ รวมทั้งผู้ใช้เน็ตประชารัฐทุกคนด้วย

– เรื่องราวของชุมชน ทีมงานเน็ตประชารัฐ ลงพื้นที่จริง ในจังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของการลงพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าของดีของจังหวัด รวมทั้งทดสอบความเร็วของเน็ตประชารัฐ แต่ละหมู่บ้านที่ทางทีมได้ลงพื้นที่ไป นอกจากนี้ความพิเศษของเว็บไซต์ www.netpracharat.comคุณยังสามารถค้นหาหมู่บ้านที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบล ของแต่ละหมู่บ้าน ก็จะมีข้อมูลออกมาให้เลือกดูได้

รวมทั้งใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือใช้งานเน็ตประชารัฐเลย ทางทีมงานก็ได้จัดทำรูปแบบของการใช้งานแบบง่าย ๆในรูปแบบภาพอธิบายขั้นตอน และวิดีโอภาษาท้องถิ่น

ติดตามเรื่องราวดีๆ และสนุกสนานที่ทางทีมงานเน็ตประชารัฐ ภูมิใจนำเสนอให้ทุกท่านอ่านได้ที่ เว็บไซต์ : www.netpracharat.com

Facaebook : https://www.facebook.com/netpracharat

Twitter :

Instagram : http://instagram.com/netpracharat

Youtube : youtube.com/เน็ตประชารัฐ